Spomienka na popravených prvobojovníkov

28.okt 2015

Spomienka na popravených prvobojovníkov

Pietna spomienka na popravených mladíkov na nádvorí SVD

Pietna spomienka na popravených mladíkov na nádvorí SVD

Podobne ako to zvykli robievať už dlhý rad rokov predstavitelia lokálnej samosprávy, spoločenských organizácií a združení, učitelia a žiaci petrovských škôl sa i dnes o desiatej hodine predpoludním zhromaždili na nádvorí Slovenského vojvodinského divadla.

Je to miesto, kde presne v tento deň roku 1941 popravili mladých revolučných ľudí, ktorí sa nechceli podriadiť sa fašistickej nadvláde a okupácii maďarského vojska.

Po priliehavých piesňach žiackeho chóru základnej školy pod vedením profesorky Marieny Stankovićovej-Krivákovej a básne žiačky petrovského gymnázia Ivety Glasovej v príležitostnom programe a pietnej spomienke na martýrov slobody sa prihovoril aj predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok.

Viaceré organizácie a združenia potom položili vence k symbolickému pomníku na nádvorí SVD.

Verše Paľa Bohuša rozcítili prítomných na partizánskom cintoríne

Verše Paľa Bohuša rozcítili prítomných na partizánskom cintoríne

Zástup sa presunul aj na tzv. partizánske hroby, na časť cintorína, kde po skončení druhej Svetovej vojny vystavali spoločnú hrobku pre umučených prvobojovníkov.

Pri ich spoločnej hrobke slová vďaky im vzdal aj predseda Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Ján Rybovič a učiteľka Miluška Anušiaková-Majerová predniesla veľavravné verše Paľa Bohuša. Žiaci a ctitelia k tomuto dňu hrobku martýrov priliehavo upravili a ovenčili kyticami kvetov.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs