Chystáte sa na Halloween party?

28.okt 2015

Chystáte sa na Halloween party?

Erasmus Student Network (ESN) Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre organizovala  Halloween party, na ktorej sa zúčastnili študenti – členovia sekcií ESN a organizátori , medzi ktorými bola aj naša fotografka Vlasta Bolehradská.

Keďže sa Halloween blíži a chystáte sa na Halloween party ponúkame vám fotografie, ktoré vás určite inšpirujú a pomôžu vám vyhotoviť si svoju masku.hallo10hallo7hallo9hallo6hallo8hallo5hallo2

hallo1hallo4

(Hlas ľudu)
Foto: Vlasta Bolehradská

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs