DEŇ ŠKOLY A JUBILEÁ

29.okt 2015

DEŇ ŠKOLY A JUBILEÁ

Výstavu otvoril Mgr. Pavol Máťuš

Výstavu otvoril Mgr. Pavol Máťuš

Učitelia, žiaci a penzisti kysáčskej Základnej školy Ľudovíta Štúra dnes oslavujú Deň školy. Nejde však o obvyklé pripomínanie si tohto školského sviatku, nuž nie div, že podujatia, ktoré prebiehajú svojou prítomnosťou poctili početní vzácni hostia z domova a zo zahraničia.

V kysáčskej škole si totiž pripomínajú i 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra, ktorého meno nesie táto škola a 230 rokov od založenia prvej slovenskej školy v Kysáči.

Z príležitosti týchto významných jubileí v priestoroch školy najprv otvorili výstavu Jar slovenského národa, o ktorej hovoril Mgr. Pavol Máťuš, odborný pracovník Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Augustín Maťovčík, Elena Kačalová a Daniela Marčoková

Augustín Maťovčík, Elena Kačalová a Daniela Marčoková

Potom v slávnostnej sieni školy bolo Stretnutie so spisovateľom Augustínom Maťovčíkom, ktoré sledovali i študentky a profesorky Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade a predstavitelia niekoľkých škôl. Ide o spoločný projekt NRSNM a Asociácie slovenských pedagógov. Daniela Marčoková, riaditeľka školy, privítala hostí, medzi ktorými boli i predstavitelia NRSNM Zuzana Lenhartová, Vladimír Valentík a Ján Slávik, tiež Margaréta Kovárová, lektorka múzea Ľ. Štúra v Modre.

Okrem spisovateľa A. Maťovčíka sa prítomným prihovoril i V. Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra, a o najdôležitejších podujatiach na Slovensku z príležitosti jubilea Ľudovíta Štúra hovorila Elena Kačalová, riaditeľka Odboru štátneho jazyka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Nakoniec si prítomní pozreli záznam z nedávneho podujatia v Uhrovci.

Toho času v Kultúrnom stredisku prebieha Slávnostný program, po ktorom bude rozlúčka s novými penzistami školy.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs