HISTORICKÉ ZMENY: Žezlo predsedu Obce Kovačica v rukách Jána Husárika

30.okt 2015

HISTORICKÉ ZMENY: Žezlo predsedu Obce Kovačica v rukách Jána Husárika

Výboríci za necelých 8 hodín absolvovali dve zasadnutia ZO Kovačica

Výboríci za necelých 8 hodín absolvovali dve zasadnutia ZO Kovačica

Včera 29. októbra 2015 v zasadačke obecného parlamentu v Kovačici výbornícka väčšina zoskupená okolo Srbskej pokrokovej strany zrušila Miroslava Krišana z postu predsedu Obce a Jána Puškára odvolali z funkcie predsedu Zhromaždenia Obce Kovačica.

Politické zemetrasenie počas dvoch zasadnutí, ktoré trvalo takmer 8 hodín, prinieslo radikálne zmeny. Z celkového počtu 39 výborníkov, z nich 21 (členovia OV Srpskej pokrokovej strany, Zväzu vojvodinských Maďarov, Skupiny občanov Zelené jablko, Demokratickej strany, Slovenskej strany a Liberálno demokratickej strany) zvolili Jána Husárika (Skupina občanov – Zelené jablko) za nového predsedu Obce Kovačica.

Jeho zástupcom sa stal Ján Paul (Slovenská strana). Drvivá väčšina výborníkov, teraz už vládnucej koalície, žezlo predsedu Zhromaždenia dalo do rúk Zoranovi Savanovovi (SNS) a za jeho zástupcu zvolili Lazara Ružića (LDP).
K zmenám prišlo aj v Komisii pre kádrové a administratívne otázky, v Obecnej volebnej komisii, v Dozornom výbore VP RTV Obce Kovačica a pod.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs