V Padine vzdali poctu Štúrovi

30.okt 2015

V Padine vzdali poctu Štúrovi

Daniela Ďurašová odovzdala veľvyslankyni Dagmar Repčekovej publikáciu o Padine

Daniela Ďurašová odovzdala veľvyslankyni Dagmar Repčekovej publikáciu o Padine

V deň narodenia Ľudovíta Štúra 28. októbra si Padinčania a ich hostia pripomenuli 200 rokov od narodenia významnej osobnosti slovenských dejín. Večierok pod názvom Príklad jeden, ktorý je opravdivý, platí viac než tisíc zapadajúcich slov v organizácii Asociácie pre edukáciu a regionálny rozvoj (AERD) sa konal pod záštitou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade.

DFS Holubička, víťaz festivalu Zlatá brána zohrial dlane prítomných v hasičskom dome

DFS Holubička, víťaz festivalu Zlatá brána zohrial dlane prítomných v hasičskom dome

Vo vyplnenej sieni domu Dobrovoľného hasičského spolku o význame Ľudovíta Štúra pre slovenský národ hovorili: Daniela Ďurašová (AERD), predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová a slovenská veľvyslankyňa Dagmar Repčeková. Odznel aj list donedávneho slovenského veľvyslanca v Belehrade a teraz predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jána Varšu.

S chuťou si zaspievali aj padinské ženy

S chuťou si zaspievali aj padinské ženy

V rámci kultúrno-umeleckého programu sa predstavil Detský folklórny súbor Holubička a zaspievala miestna ženská spevácka skupina. Okrem domáceho obecenstva aktérom pekného programu tlieskali aj hostia z Kovačice, Bieleho Blata, Báčskeho Petrovca…

Ako povedala Daniela Ďurašová, v rámci projektu AERD Odkaz hrdej generácie štúrovcov, ktorý zahrnul štyri podujatia, sa zúčastnilo úhrnne 165 detí, dvaja insitní maliari a 50 dospelých ochotníkov.

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs