Médiá novej generácie

30.okt 2015

Médiá novej generácie

O masmediálnej gramotnosti úvodom hovorila doktorandka Jana Pazderová zo Slovenska

O masmediálnej gramotnosti úvodom hovorila doktorandka Jana Pazderová zo Slovenska

Výbor pre informovanie NRSNM počas tohto víkendu v Báčskom Petrovci organizuje seminár pre novinárov.

Ide o podnetný seminár pod názvom Médiá novej generácie – prvé kolo kurzu pre budúcich video novinárov, ktorého autorkou a koordinátorkou je Svetlana Surová, redaktorka Rádio Televízie Vojvodina a predsedníčka Komisie pre web Výboru pre informovanie NRSNM.

Dohovor o nastávajúcich aktivitách pre frekventantov seminára

Dohovor o nastávajúcich aktivitách pre frekventantov seminára

Frekventantmi sú sedemnásti záujemcovia o tento druh dynamického novinárstva, ktoré sa každým dňom čoraz viac dostáva do nášho každodenného informovania verejnosti. Sú to stredoškoláci, študenti i skončení vysokoškoláci zo všetkých regiónov Vojvodiny, ale i naši študenti a absolventi mediálnych štúdií na Slovensku.

Harmonogram seminára

Harmonogram seminára

Dnes, zajtra a pozajtra seminaristi nebudú počúvať len prednášky, ale aj prakticky pracovať v teréne a výsledkom by malo byť vytvorenie vlastných video príspevkov a ich prezentácia v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom.

Prednášateľmi, okrem lektorky zo Slovenska Jany Pazderovej, sú i profesorka a televízna redaktorka Annamária Boldocká-Grbićová, kameraman Jozef Maďar a strihač Boris Havran.

Záver seminára v nedeľu napoludnie bude patriť slávnostnému udeľovaniu certifikátov frekventantom seminára, ktorý finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs