Spona medzi obcou a mladými

13.aug 2013

Na území Staropazovskej obce pôsobí niekoľko mládežníckych organizácií. Medzi tie aktívnejšie patrí Kancelária pre mladých, ktorá pracuje v rámci Oddelenia pre mládež, kultúru a šport Obce Stará Pazova. Kancelária pre mladých začala s činnosťou v decembri roku 2009 a doteraz úspešne realizovala početné projekty, dielne a akcie vyplývajúce z programov Lokálneho akčného plánu zhotoveného podľa Národnej stratégie pre mladých.

Podľa slov Nadeždy Hadríkovej, koordinátorky Kancelárie pre mladých Obce Stará Pazova, lokálny akčný plán sa schvaľuje na obdobie štyroch rokov s tým, že sa každoročne vykoná revízia. Toho času kancelária pre mladých je spoluorganizátorom medzinárodného volontérskeho kempu Brest v Starej Pazove.

Nadežda Hadríková (v štvrtom rade v strede) s volontérmi tohtoročného kempu Brest, ktorí vo štvrtok 1. augusta upravovali atletické dráhy na futbalovom ihrisku Jednota v Starej Pazove

Nadežda Hadríková (v štvrtom rade v strede) s volontérmi tohtoročného kempu Brest, ktorí vo štvrtok 1. augusta upravovali atletické dráhy na futbalovom ihrisku Jednota v Starej Pazove

Všeobecne o činnosti mládežníckych organizácií naša spolubesedníčka povedala, že by ich na lokálnej úrovni bolo potrebné mať oveľa viac. A dodala: „Mladí v obci musia byť oveľa aktívnejší, ak chcú, aby sa niečo zmenilo, musia na to vplývať, sugerovať. Zasa z druhej strany musíme mať na zreteli aj fakt, že nám študenti odchádzajú na ďalšie školenie do väčších miest – Nového Sadu a Belehradu, alebo do zahraničia. Sú teda roztrúsení a najaktívnejší vlani a tohto roku sú práve naši stredoškoláci.“

Do konca roka v Kancelárii pre mladých Obce Stará Pazova majú realizovať spoločný projekt s Kanceláriou pre mladých v Sriemskych Karlovciach a Mládežníckou kanceláriou v Novom Sade. Naplánované sú dielne z oblasti exteriéru, módneho dizajnu, ekológie, tiež z literatúry, filmu a umenia. „Tieto dielne by sa mali konať od septembra do konca roka v tzv. mládežníckom centre na Zalesňovateľskej škôlke Brest v Starej Pazove. Demo-rockový festival a športové podujatia, na ktorých sa zúčastnia i mladí z našej obce, by sa mali uskutočniť v Sriemskych Karlovciach,“ prízvukovala Nadežda Hadríková.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa mladých na nádvorí divadelnej sály a v organizácii Kancelárie pre mladých Obce Stará Pazova a Strediska pre kultúru, v rámci Pazovského kultúrneho leta 2013, v pondelok 12. augusta naplánovali premiéru knihy Džbujanje 3. Je to zborník poézie a krátkej prózy mladých autorov zo Staropazovskej obce. Na obzore je i realizácia tzv. Kariérneho info kútika v spolupráci so všetkými tromi strednými školami v meste a Národnou službou pre zamestnávanie. Mladým ľuďom budú prezentovať informácie o jednotlivých zamestnaniach, kde sa s ktorou ukončenou školou najlepšie môžu uplatniť a aká je vlastne aktuálna situácia na trhu práce. Spolu s predstaviteľmi kancelárie pre mladých navštívia viacerých zamestnávateľov, aby na tvári miesta videli, čo ich na ktorom pracovnom mieste očakáva.

Ako sa dozvedáme od našej spolubesedníčky, Kancelária pre mladých Obce Stará Pazova je sponou medzi obcou a mladými. „Spoločnými silami v spolupráci s mladými chceme na patričných miestach upriamiť pozornosť na problémy, ktoré trápia najmä mladých ľudí a zároveň podporiť aktivity mladých, ktoré by ich situáciu na lokálnom území všeobecne mohli zlepšiť,“ akcentovala N. Hadríková a dodala, že kancelária na Slovanskom námestí v Starej Pazove je otvorená každý pracovný deň od 8. do 15. hodiny.

A.   Lš.

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs