Sriem: Celkové trendy demografických pohybov klesajúce

15.jún 2015

Sriem: Celkové trendy demografických pohybov klesajúce

V snahe získať základné demografické údaje o živote a práci občanov z územia Sriemu museli sme zájsť, resp. telefonicky zavolať na niekoľko miest – do detských oddelení v domoch zdravia, obecných matrík, podnikov na vykonávanie pohrebných služieb, cirkevných matrík.

Zistili sme, že sú trendy demografických pohybov vo všeobecnosti klesajúce a pri tejto príležitosti zverejňujeme údaje, ktoré sme mali k dispozícii, lebo zistiť presné záznamy o počte najmä narodených a sobášených je priam nemožné. Bábätká, ktoré na svet prichádzajú v pôrodniciach, sa evidujú v matrikách narodených v meste, v ktorom sa nemocnica nachádza, a snúbenecké páry môžu uzavrieť manželstvo aj inde, nie iba v osade, v ktorej žijú.

Malí Pazovčania (Foto: A. Lešťanová)

Malí Pazovčania (Foto: A. Lešťanová)

V Starej Pazove údaje o počte narodených majú v detskom dispenzári Domu zdravia Dr. Jovana Jovanovića Zmaja, ktoré zistili na základe otvorených zdravotných kartónov, keďže bábätká na svet prichádzajú v nemocniciach v Novom Sade, Sriemskej Mitrovici, Zemune a Belehrade, kde ich aj evidujú v knihe narodených. V tomto sriemskom mestečku sa vlani narodilo 237 detí, kým v predminulom roku na svet prišlo 204 detí. Vlani v Starej Pazove osudové áno vyslovilo 103 párov a v roku 2013 manželstvo uzavrelo 130 párov. Údaje o počte zosnulých sme získali vo VP Čistoća, ktorý vykonáva pohrebné služby. V roku 2014 na mestskom cintoríne bolo pochovaných 250 zosnulých a v roku predtým 221.

Údaje uschovávané v slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore nám poskytol velebný pán Igor Feldy, farár staropazovský. V tomto cirkevnom zbore v roku 2014 bolo pokrstených 43 osôb, z toho dospelých 14 (nad 12 rokov), pokým v roku 2013 pokrstených bolo 48 osôb, z toho 5 dospelých. Vlani zosobášených bolo 7 párov, z toho bol 1 zmiešaný pár a 2 mladuchy pochádzajú zo Slovenska, pokým v roku 2013 sobášených bolo 9 párov. Cirkevne pochovaných bolo 106 osôb – 50 mužov a 56 žien, kým v roku predtým v staropazovskom cirkevnom zbore evidovali 86 zosnulých – 57 mužov a 29 žien.

V súvislosti s uvedenými vlaňajšími demografickými údajmi pazovský kňaz I. Feldy nám povedal: – Demografické pohyby sú aj tu, ako aj všeobecne, klesajúce. Menej detí sa narodí. Aj keď sú takí, ktorí deti zo zmiešaných manželstiev krstia u nás, asi polovica, ak nie aj viac, sa rozhodne krstiť ich v pravoslávnych kostoloch. Sú aj takí, ktorí sa sťahujú na Slovensko a do iných krajín, ale zaujímavé je, že mnohí z nich krstia svoje deti v Starej Pazove, kde sú aj konfirmované. Ďalším novým trendom je spoločný život mladých partnerov bez sobáša, často aj bez toho občianskeho. Pre pohreby príznačným trendom je veľký počet zomierajúcich okolo šesťdesiateho roku.

Slankamenské Vinohrady. S cieľom zistiť demografické pohyby v roku za nami v tejto sriemskej osade na svahoch Fruškej hory, zavolali sme Pavlovi Ďarmotskému, matrikárovi v tamojšej Miestnej kancelárii. Ako uviedol, do knihy narodených vlani a predvlani nezapísali ani jedno dieťa, avšak v roku 2014 zaevidovali dva prípady náhradného zápisu do knihy narodených: Petra Gambirožu, narodeného 24. marca 1948 v osade Vrpolje v Chorvátsku, a Alexu Menďana, narodeného 14. apríla 2014 v Leviciach na Slovensku. Do knihy sobášených vlani takisto nepribudol ani jeden záznam, kým napr. v roku 2013 v Brehách manželstvo uzavreli dva snúbenecké páry. V knihe zosnulých zaevidovali 8 prípadov, o jeden viac než v roku predminulom. V súčasnosti v tejto osade žije okolo 320 občanov. Mladí ľudia za prácou a lepším životom naďalej odchádzajú do väčších miest (Starej Pazovy, Novej Pazovy, Zreňaninu), ako aj do zahraničia. Bývalí obyvatelia tejto vinohradnícko-ovocinárskej dediny si nový domov (či už trvalý alebo dočasný) našli hlavne na Slovensku, v Nemecku a v Rakúsku.

Sobáš v Boľovciach – mladomanželia Vaňa Plachtinský a Katarína Klinková so seniorom Jánom Vinkovičom (Foto: z archívu J. V.)

Sobáš v Boľovciach – mladomanželia Vaňa Plachtinský a Katarína Klinková so seniorom Jánom Vinkovičom (Foto: z archívu J. V.)

Surčínska obec. Údaje z matrík z tejto sriemskej obce nám poskytol vznešený pán Ján Vinkovič, senior sriemsky a farár boľovský. V Ašani nezaevidovali žiaden údaj – nemali ani pokrstených, ani sobášených, ani zosnulých členov slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru. V Boľovciach vlani bolo pokrstených 7 členov a zosobášili sa 4 páry – 2 čisto slovenské a 2 zmiešané. Pochovaných bolo 18 členov Slovenskej evanjelickej cirkvi. Senior sriemsky, ktorý opatruje i dobanovskú fíliu, uviedol, že v tejto osade boli pokrstení 2 členovia, sobáše neevidovali a pochovali 3 ľudí.

Z Verejného podniku Surčín povereného vykonávaním komunálnych a iných činností v záujme občanov Mestskej obce Surčín sme písomnou cestou od Aleksandry Bursaćovej, šéfky služby pre údržbu cintorínov, dostali informáciu, že vlani na slovenských cintorínoch v dvoch osadách vykonali 25 pohrebov – 3 v Dobanovciach a 22 v Boľovciach.

Štatistické údaje zo západného Sriemu

Šíd Višnjićevo Binguľa Erdevík Ľuba Lug Sr. Mitr.
Matr. Cirk. Matr. Cirk. Matr. Cirk. Matr. Cirk. Matr. Cirk. Matr. Cirk. Matr. Cirk.
Nar. 3 7 6 17 2 3 3 8
Sob.

 –

 2  5  –  –  – 13

 

2  2

 

 1  5  –  –
Zos.  –  11  15  –  6  3  32  13  12  7  9  6  –  –

 

Šíďania so svojimi ratolesťami (Foto: S. Stupavský)

Šíďania so svojimi ratolesťami (Foto: S. Stupavský)

Vysvetlenie tabuľky:

Matr. – údaje z matrík miestnych spoločenstiev všeobecne sa vzťahujú na počet osôb bez ohľadu na ich národnostnú príslušnosť.

Cirk. – údaje z cirkevných matrík Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi a Baptistickej cirkvi v Šíde a Erdevíku vzťahujúce sa na slovenské rodiny.

Od matrikára v Šíde údaje možno dostať iba písomnou cestou v zákonnej lehote a od matrikára v Sriemskej Mitrovici žiadať údaje by nemalo zmyslu, lebo sa tie údaje vzťahujú na všetky narodené deti a na všetkých zomretých v Sriemskej Mitrovici bez ohľadu na to, do ktorej obce alebo osady patria.

Anna Lešťanová

Stanislav Stupavský

 

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs