Zlatá konfirmácia v Kovačici

15.jún 2015

Zlatá konfirmácia v Kovačici

Konfirmovaní chlapci v roku 1965 s farárom Karolom Chalupkom (stojí v úzadí)

Konfirmovaní chlapci v roku 1965 s farárom Karolom Chalupkom (stojí v úzadí)

Päťdesiat rokov od uzavretia manželstva je zlatá svadba, päťdesiat rokov od potvrdenia krstnej zmluvy je zlatá konfirmácia.

Presne 50 rokov ubehne, keď 20. júna 1965 prežívali slávnosť konfirmácie v chráme Božom v Kovačici 109 konfirmovaných kovačických detí. Slávnostnú konfirmáciu vykonal vtedajší farár Karol Chalupka s manželkou Emíliou, ktorá pomohla pri príprave konfirmandov.

Kovačické konfirmandky v roku 1965

Kovačické konfirmandky v roku 1965

V nedeľu 14. júna t.r. v Kovačici si rovno 50 zlatých konfirmandov pripomenulo svoj konfirmačný deň, keď pristúpili po prvý krát k večeri Pánovej a stali sa dospelými členmi zboru.

Pri príležitosti jubilejnej konfirmácie slávnostné služby Božie viedli vznešený pán Pavel Sklenár, senior banátsky a farár slovenského evanjelického cirkevného zboru Kovačica I spolu s velebným pánom Martinom Bajzom, farárom v cirkevnom zbore Kovačica II.

K slávnostnému ovzdušiu tohto podujatia, ktoré sa uskutočnilo po prvý krát v dejínach cirkevných zborov v Kovačici, príležitostným príhovorom prispeli aj jubilanti Ján Brtka a Zuzana Jonášová, ako aj Ján Žolnaj, insitný maliar, ktorý vedúcim cirkevných zborov na pamiatku odovzdal darčeky z vlastnej tvorby.

Anička Chalupová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs