Stand up komédia

5.jan 2015

Stand up komédia

Na Divadelnom vavríne 2014 odznela konštatácia, že stand up komédia, akú zohrali petrovskí ochotníci, nepatrí do divadla či na divadelný festival takého druhu, ako je ten náš.

Napriek tomu, že ide o formu komédie, ktorá prostredníctvom verbálneho prejavu často (nie vždy) podáva sociálnu kritiku prepojenú s humorom, na ktorom je dôraz. Teória hovorí, že stand up komédia, keď ide o výber miesta deja z hľadiska definície žánru nepodlieha žiadnym obmedzeniam.

Zdá sa, že doslova…

Posledné zasadnutie našej najvyššej inštitúcie tzv. kultúrnej autonómie na sklonku minulého roka akoby napovedalo, že stand up komédia si aj tu našla živnú pôdu. Alebo keď chceme byť politicky precíznejší, stand up demokracia, ako súčasnú demokraciu nazýva Christian Salmon, francúzsky spisovateľ a bádateľ, ktorý roky skúma rozprávačskú mašinériu vo funkcii veľkého kapitálu a demokracie, o čom píše aj v knihách Storytelling a Stratégia Šeherezády. Práve tá ponára celé časti spoločnosti do tmy, – hovorí autor.

Foto: www.unsplash.com

Foto: www.unsplash.com

Podobne ako sa veci majú na štátnej, pokrajinskej, mestskej, obecnej… úrovni, vidno, že aj menšinové zhromaždenie je vynaliezavé ako líška, lebo sa v ňom zlučujú navonok nezlučiteľné „sily“ získavajúce funkcie, ktoré sú neprimerané ich schopnostiam. V predvolebnej kampani tvrdí protivníci, po konštituovaní milí spojenci. Keby obe, alebo aj tri, štyri strany mali kapacitu zvládnuť úlohy, ktoré diktuje Zákon o národnostných radách národnostných menšín a neprajná situácia v (menšinovej) kultúre, informovaní, vzdelávaní, úradnom používaní jazyka a písma, povedali by sme: O. K. – dobre, že aliancia funguje. Ale…

Takto formovaná výkonná rada a výbory slovenskej NR veru nesľubujú včasnú nápravu neveľmi ružového postavenia našej menšiny v súčasnosti. Mnohí z našich ľudí, odborníkov, zanietencov, hádam aj idealistov takýmto rozvrstvením „elitných“ kádrov (česť výnimkám) dostali zaucho.

Rozjímanie nad stand up komédiou, resp. stand up demokraciou, ktorej vôňu (alebo pach?) cítiť v určitých kádrových riešeniach nového zloženia (orgánov) NRSNM, končíme s trpkým úsmevom, ktorý vyvoláva tragikomédia.

Ponárame sa do tmy?

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs