Úctyhodná tradícia poznačená kvalitou

8.jan 2015

Úctyhodná tradícia poznačená kvalitou

Šéfredaktorka Márta Varjú

Šéfredaktorka Márta Varjú

SEDEMDESIAT ROKOV DENNÍKA MAGYAR SZÓ

Tie noviny sú o čosi mladším generačným a profesionálnym rovesníkom Hlasu ľudu. Kým naše uzreli svetlo sveta 19. októbra 1944, prvé číslo Magyar Szó (Maďarské slovo) sa objavilo 24. decembra rovnakého roku. Jediný náš printový denník v maďarskej reči oslávil 23. decembra úctyhodné jubileum – sedemdesiatku. Rozmanito, zaujímavo, celým radom podujatí: výstavbou karikatúr autora Pála Léphafta, tiež viachodinovou slávnostnou akadémiou v Novosadskom divadle (Újvidéki Színházbane), na ktorej je filmovými zábermi a prejavmi priamych aktérov ozrejmená doterajšia cesta, príhovormi o význame novín pre zachovanie maďarskej národnej identity, samozrejme, i udelením ceny zaslúžilým.

Nemožno si nevšimnúť, že rovno k výročiu, 24. decembra, vyšlo i slávnostné číslo na sedemdesiatich stranách, spestrené slovami doterajších šéfredaktorov, ale aj sedemdesiatich osobností komentujúcich doterajšiu púť a vlastné videnie a hodnotenie významu renomovaného denníka. Ako aj mnohé iné noviny, Magyar Szó začínal skromne, na štyroch stranách, s problémami so zadovážením papiera, distribúciou, odbytom… Pre štyroch zakladateľov novín, ktorými boli Gál László, Majtényi Mihály a Lévay Endre, vrátane prvého šéfredaktora Kek Zsigmonda, to bola výzva a skúška, ktorú zdolali úspešne. Počet strán onedlho stúpol na osem, dominujúce preklady začali nahrádzať autorské príspevky a už na svete boli seriózne noviny, šíriace sa v mnohých smeroch. V snahe získať čitateľov redakcia usporadúvala ústne noviny v teréne, začala vydávať ročný kalendár, taktiež špecializované prílohy. Súčasná šéfredaktorka Márta Varjú podčiarkuje, že zlatou érou Magyar Szó boli roky 1964 – 1984, keď pre otvorenosť a kvalitu boli najčítanejším denníkom v maďarskej reči na svete, s denným nákladom 36 000 a nedeľným okolo 66 000 exemplárov. V rokoch osemdesiatych Magyar Szó dosiahol vrchol aj v kádrovom obsadení: noviny tvorilo asi 250 zamestnancov.

Hlavička slávnostného čísla k jubileu

Hlavička slávnostného čísla k jubileu

Tieto v súčasnosti vychádzajú šesťkrát do týždňa: päť čísel v pracovných dňoch, kým je tým šiestym rozsiahlejšie víkendové dvojčíslo. Majú rôzne tematické prílohy, snažia sa držať krok s dobou. Svojráznou kuriozitou je, že kolégium komunikuje a koordinuje prácu redakcie prostredníctvom skype, keďže rôzne rubriky denníka sídlia až v troch mestách: v Novom Sade, Subotici a v Sente.

Magyar Szó si už dávno získal dobré meno: aj pre kvalitnú a kompaktnú redakciu, aj pre úspešné odolávanie všetkým turbulentným dianiam, nátlakom politickým a hospodárskym v uplynulých desaťročiach, aj pre kvalitných autorov, ktorých perá sú azda najotvorenejšie, najkritickejšie v porovnaní s kolegami z iných menšinových redakcií. Preto sa Maďarské slovo už dlho, celé desaťročia, skloňuje nielen s čitateľskou, ale i s profesionálnou úctou.

 Oto Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs