Stará Pazova: Medzinárodný deň zdravotných sestier

13.máj 2016

Stará Pazova: Medzinárodný deň zdravotných sestier

Odmenené zdravotné sestričky

Odmenené zdravotné sestričky

Z príležitosti 12.mája Medzinárodného dňa zdravotných sestier staropazovský Dom zdravia Dr. Jovana Jovanovića Zmaja usporiadal včera večer vo veľkej obecnej zasadačke mini slávnosť.

Ako bolo včera počuť, zdravotné sestry v tejto staropazovskej ustanovizni sú mimoriadne pracovité, verné svojmu humanitnému povolaniu a vždy oddané poskytnutiu pomoci pacientom. V DZ Dr. Jovana Jovanovića Zmaja , ktorý je ináč vyhlásený medzi najlepšie zdravotnícke ustanovizne v Srbsku je zamestnaých 206 zdravotných sestier (a technikov) s rozličnými stupňami vzdelanosti.

Medzi odmenenými je aj Gordanan Glišićová, zamestnaná na Oddelení pediatrie v Starej Pazove (sprava) Aj ju v krátkych črtách predstavila a pochválila Slađana Grujićová (za rečníckou tribúnou)

Medzi odmenenými je aj Gordanan Glišićová, zamestnaná na Oddelení pediatrie v Starej Pazove (sprava) Aj ju v krátkych črtách predstavila a pochválila Slađana Grujićová (za rečníckou tribúnou)

Zdravotným sestrám k ich dňu, ktoré ináč oslávili pracovne, v mene ustanovizne zagratulovala Dr. Snežana Tabakovićová, zástupkyňa riaditeľa. Za neúnavné úsilie a pozornosť, ktorú každodenné venúvajú pacientom a zároveň sa usilujú, aby ambulacie boli príjemným miestom tentoraz hlavná zdravotná sestra Slađana Grujićová udelila ďakovné listiny siedmym zdravotným sestričkám zo staropazovského domu zdravia. Ďakovné listiny dostali:Gordana Glišićová, Snežana Spšićová, Daliborka Mrđová, Slavica Čapová, Jovanka Zdravkovićová, Mira Bošnjakovićová a Slavica Vulićová.

O tom, že sú sestričky usilovné a šikovné aj mimo svojho pracovného miesta dosvedčovala i včerajšia mini výstava ich ručných prác, obrazov a iných ozdobných predmetov.

Na spestrenie slávnosti odznel kratší hudobno-poetický program.

Anna Lešťanová

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs