Stará Pazova: Oblastná súťaž zo slovenského jazyka

1.apr 2016

Stará Pazova: Oblastná súťaž zo slovenského jazyka

Hostiteľkou oblastnej súťaže zo slovenského jazyka bola dnes Základná škola hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Súťažilo 28 žiakov vyšších ročníkov z troch základných škôl: 18 žiakov ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, 7 žiakov ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku a 3 žiaci ZŠ Jovana Popovića v Suseku.

Spoločná fotografia

Spoločná fotografia

V kategórii piatakov prvé tri miesta obsadili: Jana Jašová, Jana Opavská (obe 16, 5 bodov ), Aňa Gubečková (15, 5 bodov) zo Starej Pazovy. V kategórii šiestakov boli najúspešnejší: Mária Folťanová (19 bodov), Ela Balážová (18 bodov) z Pazovy a Blanka Sláviková z Erdevíku a Vladislav Gubečka z Pazovy (17,5). Najlepšie výsledky spomedzi siedmich siedmakov dosiahli žiaci hostiteľskej školy: Valentína Hudecová (18), Maja Gedeľovská (17) a Laura Hruškárová (15).

Odmenení žiaci s profesorkami, ktorí si dnes vyskúšali vedomosti zo slovenského jazyka v Starej Pazove

Odmenení žiaci s profesorkami, ktorí si dnes vyskúšali vedomosti zo slovenského jazyka v Starej Pazove

V kategórii ôsmakov súťažilo šesť žiakov. Prvé miesto obsadila Marta Kukučková (18, 5) druhé miesta Maja Opavská (16), zatiaľ čo dve tretie miesta (15,5 bodov) získali: Oleg Turčan a Monika Babíková, všetci zo Starej Pazovy.

Riaditeľ Janko Havran

Riaditeľ Janko Havran

Na súťaž pazovských žiakov pripravovali profesorky Katarína Topoľská a Jarmilka Dolinajová, so žiakmi z Erdevíka pracovala profesorka Ruženka Ďuríková, zatiaľ čo žiakov zo Suseku na súťaž pripravila Ruženka Kolárová.

Odmeneným žiakom k dosiahnutým úspechom zo slovenského jazyka gratuloval a knižné darčeky z NRSNM odovzdal Janko Havran, riaditeľ staropazovskej základnej školy. Najúspešnejší žiaci siedmich a ôsmich ročníkov, ktorí si dnes vyskúšali vedomosti zo slovenčiny, postúpili na republikovú súťaž, ktorá sa uskutoční 28. mája v Hložanoch.

 

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs