2. apríl – Svetový deň osôb s autizmom

2.apr 2016

2. apríl – Svetový deň osôb s autizmom

Pri príležitosti Svetového dňa osôb s autizmom dnes v Novom Sade členovia Združenia pre podporu osobám s autizmom mesta Nový Sad zorganizovali pouličná kampaň.

Svojráznou kreatívnou dielňou chceli poukázať na skutočnosť, že medzi nami a s nami žijú osoby s autizmom, ktoré potrebujú byť zapojené do našej spoločnosti. Deti a osoby s autizmom na Námestí slobody v Novom Sade farbami kreslili na dáždniky, čo symbolizuje, že dáždnik je pre všetkých. Pomáhali im v tom rodičia a početní dobrovoľnící.

Autizmus je celoživotná porucha vývinu, ktorú charakterizujú nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Tieto problémy sú spojené s poruchami verbálnej reči a majú za následok, že osoby s autizmom sa dlhé desaťročia nachádzali na okraji spoločnosti. Deti trpiace autizmom potrebujú špeciálne vzdelávanie a starostlivú celoživotnú výchovu. Táto porucha uzatvára jedinca v jeho vlastnom svete, pričom mu sťažuje schopnosť hrať sa, vnímať a chápať bežné vnemy. Kvôli chýbajúcej predstavivosti sa jednotlivci s autizmom venujú limitovanému množstvu stereotypných činností.

Marko (Foto: V. D. B-ová)

Marko (Foto: V. D. B-ová)

Jedným z účinkujúcich bol aj 13-ročný Marko Aliov z Kulpína, ktorému je diagnostikovaný autizmus. V tejto chvíli je žiakom piateho ročníka v Škole pre základné a stredné vzdelávanie Milana Petrovića v Novom Sade.

Nápomocnou rukou a jeho veľkou podporou je jeho matka Jaroslava Molnárová.

O ich životnom osude pred rokom písal aj Hlas ľudu.

Viera Dorčová-Babiaková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs