Konfirmácia v Kysáči

3.apr 2016

Konfirmácia v Kysáči

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pokyny pred odchodom do kostola

Dnes v kysáčskom evanjelickom kostole, za prítomnosti rodičov, krstných rodičov, príbuzných, priateľov a ostatných cirkevníkov prebiehala slávnosť konfirmácie.

V Kysáči konfirmačná slávnosť tradične prebieha týždeň po veľkonočných sviatkoch a tak tomu bolo i tentoraz.

Svoju krstnú zmluvu potvrdilo tridsaťšesť konfirmandov a novými dospelými členmi evanjelického cirkevného zboru Kysáč sa stalo pätnásť chlapcov a dvadsaťjeden dievčat.

Konfirmandov pripravil a slávnosť konfirmácie vykonal zborový farár Ondrej Marčok. Konfirmandi pri tejto slávnostnej príležitosti po prvýkrát prijali Večeru Pánovu a dostali Rozpomienku na konfirmáciu.

Elena Šranková

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs