Tribúna v ústrety Gitariáde Vojvodiny – Kysáč 2016

3.apr 2016

Tribúna v ústrety Gitariáde Vojvodiny – Kysáč 2016

Včera v Kysáči prebiehala tribúna V ústrety Gitariáde Vojvodiny –Kysáč 2016, po ktorej vystúpili skupiny Sink (víťaz Gitariády 2015), Žar sa osmehom, Old Foxyz a Achtung Bend.

Milana Arňašová a Ján Pálik

Milana Arňašová a Ján Pálik

Na tribúne venovanej hudobnému podujatiu, ktoré v minulom roku po 40-ročnej prestávke znovu odznelo, Milana Arňašová pripomenula, že Gitariáda Vojvodiny v roku 1975 bola v dňoch 4. až 6. apríla.

Tribúnu zorganizovali s cieľom pripomenúť si tieto dátumy. K tomu v značnej miere prispel video odkaz Jána Kováča zo Slovenska, ktorý si zaspomínal na organizáciu prvej gitariády.

Odznel tiež videozáznam z vlaňajšej tribúny, ako i Gitariády 2015 a potom aj spomienky vlaňajších víťazov zo skupiny Sink.

Tohtoročnú gitariádu zahlásil Ján Pálik, jeden z iniciátorov hudobného podujatia, ktoré zhromažďuje milovníkov rokovej hudby a predovšetkým afirmuje tvorivosť mladých kreatívnych hudobníkov, ktorí zriedkavo majú príležitosť predstaviť svoju prácu širšej verejnosti.

Prítomní sa tak dozvedeli, že na tohtoročnej gitariáde, ktorá bude prebiehať 9. a 10. septembra na pomocnom ihrisku FK Tatra, okrem súťažiacich skupín vystúpia Gale a Najda (legendy skupín Kerber a Smak) ako i Crvena jabuka. 

Elena Šranková

No url attribute defined!

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs