Na 22. festivale DIDA triumf Kovačičanov

5.apr 2016

Na 22. festivale DIDA triumf Kovačičanov

Z udeľovania cien najlepším kolektívom a jednotlivcom

Z udeľovania cien najlepším kolektívom a jednotlivcom

Počas ôsmich dní vrátane posledného marcového a prvého aprílového víkendu v Pivnici prebiehal 22. festival Divadelných inscenácií dolnozemských autorov (DIDA).

Najlepší herec festivalu Jaroslav Hriešik z Kovačice

Najlepší herec festivalu Jaroslav Hriešik z Kovačice

Divákom a posudzovacej komisii na radosť a hodnotenie priniesol 13 divadelných inscenácií z čoho 9 súťažných a 4 mimo konkurencie. Pri zatvorení festivalu v nedeľu 3. apríla festival najviac radostí priniesol účastníkom z Kovačice, ale i Nového Sadu, Kysáča, potešenie z cien i malým hercom zo Starej Pazovy, Erdevíka a Pivnice.

Porota v zložení: Zuzana Tárnociová, predsedníčka, Vladimír Valentík a Mr. Zuzana Týrová, členovia, pravidlami stanovené ceny sa rozhodla udeliť takto:

Novosadčanom Cena Janka Čemana

Novosadčanom Cena Janka Čemana

Cenu Janka Čemana za autentické podanie života tunajších Slovákov komédii Bos taurus v réžii Rastislava Zorňana (Nový Sad), Cenu za nový inscenovaný text – v konkurencii šesť predlôh – Draganovi Karlečíkovi za text O láske (Kovačica), Cenu za dramaturgiu  a dramatizáciu – z dvoch ponúknutých dramatizácií – Svetlane Gaškovej za prístup k dielu Antoine de Saint-Exupéry Malý princ (Kysáč) a Cenu za najúspešnejšie predstavenie kovačickej komédii O láske.

Teda festival DIDA bude v Čadci na Palárikovej Rakovej predstavovať súbor KOKRAM z Kovačice s touto „antiutopickou satirou súčasnej doby“.

Posudzovacia komisia

Posudzovacia komisia

Keď ide o ceny za herecké výkony, posudzovacia komisia rozhodla, že najlepším hercom festivalu DIDA 2016 sa stal Jaroslav Hriešik z Kovačice (veľkňaz v predstavení O láske…), druhú cenu získala Snežana Garafiátová z Padiny (mama vo veselohre Čoo?!) a tri tretie ceny si vyslúžili deti: Pazovčanka Maja Gedeľovská (Annie), Erdevíčanka Ivana Zorňanová (v role zrkadla) a Pivničanka Anita Grňová.

Od 25. marca pravidelným návštevníkom a divákom okrem divadelných predstavení organizátori – aktivisti OD Janka Čemana – pripravili i sprievodné podujatia: spomienkovú výstavu obrazov pivnického výtvarníka amatéra Samuela Uhríka, prezentáciu knižnej vydavateľskej produkcie Slovenského vydavateľského centra Vítanie jari s knihou a dielňu Metódy kreslenia fraktálov Dipl. psychologičky Oleny Grňovej.

Mimo súťaže odzneli predstavenia Čaj u pána senátora – Reality shov (SVD, Báčsky Petrovec), Maratónci bežia čestné kolo (SD VHV, Stará Pazova), Diera do Sveta (Čadca, Slovensko) a Večera budala (KUS B. Radičevića. Stará Pazova).

Anna Francistyová

 

 

 

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs