Regionálna recitačná súťaž žien z Báčky

5.apr 2016

Regionálna recitačná súťaž žien z Báčky

Súťaž žien v prednese poézie a prózy už dlhší rad rokov organizuje Asociácia slovenských spolkov žien.

DSC_2347_resizeTohto roku báčske regionálne kolo súťaže v prednese poézie a prózy bolo v nedeľu 3. marca v Báčskom Petrovci v miestnosti Spolku petrovských žien.

V mene domácich spolkárok, ktoré si v nedeľný predvečer prišli vypočuť krásne slovo, sa zoskupenému obecenstvu na úvod večierka krásneho slova prihovorila predsedníčka Spolku petrovských žien Mária Gašparovská.

DSC_2300_resizeViera Miškovicová z postu predsedníčky Asociácie slovenských spolkov žien tiež posmelila účastníčky regionálnej súťaže. Zároveň predstavila komisiu, ktorá hodnotila výkony v prednese literárnych artefaktov: Milušku Anušiakovú-Majerovú, predsedníčku a členky Martu PavčokovúAnnamáriu Boldockú-Grbićovú.

Úradnú, ale i tú voľnejšiu časť programu moderovala Anna Hansmanová.

V kategórii prednesu poézie pre ženy do 25 rokov sa predstavili Hložančanky Elena VrškováMonika Bažaľová.

V kategórii prednesu poézie pre ženy nad 25 rokov báseň zarecitovala Katarína Arňašová z Petrovca.

V prednese prozaických textov v mladšej kategórii súťažila Martina Bartošová z petrovského spolku žien a v staršej kategórii Anna Hrnčiarová z Lalite a Miriam Murtínová z Hložian.

Aby počas hodnotenia odbornej poroty nestála reč, svoje recitačné schopnosti okrem už uvedených recitátoriek, moderátorky programu a predsedníčky SPŽ, predviedla aj Zuzana Medveďová-Koruniaková.

Vo svojej správe porotkyne konštatovali, že prednesy boli kvalitou vyrovnané a preto sa rozhodli všetkým súťažiacim ženám ešte raz dať šancu vystúpiť na finálovej súťaži už o týždeň v nedeľu 10. apríla, tiež v Báčskom Petrovci.

Všetkým účastníčkam organizátori súťaže sa za ich snahu odvďačili priliehavými knižnými darčekmi.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs