V Šíde zatiaľ 6 listín

4.apr 2016

V Šíde zatiaľ 6 listín

volbyfbObecná volebná komisia v Šíde dodnes schválila šesť kandidačných listín.

Piatou schválenou listinou je Srbské hnutie Dveri – Demokratická strana Srbska – Sanda Rašković-Ivić – Boško Obradović, ktorú podala Koalícia Srbské hnutie Dveri – Demokratická strana Srbska.

Zatiaľ poslednou schválenou listinou je Srbská národná strana – Nenad Popović, ktorú podala Srbská národná strana.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs