Športová hala a futbalové hľadisko

5.apr 2016

Športová hala a futbalové hľadisko

V HLOŽANOCH NA OBZORE

Slnečné nedeľné predpoludnie, 3. apríla v Hložanoch. Na futbalovom trávniku ihriska pri skleníku, žiacky celok domácej Budúcnosti premohol vrstovníkov z Gajdobry hladko, v pomere 4 : 0. Zápas bol krásny a veru krásny bol i pohľad na stavbu, ktorá tu vyrastá ani z vody.

Žiacky celok FK Budúcnosť Hložany v nedeľu 3. 4. 2016 pred vyrastajúcou športovou halou a futbalovým hľadiskom

Žiacky celok FK Budúcnosť Hložany v nedeľu 3. 4. 2016 pred vyrastajúcou športovou halou a futbalovým hľadiskom

Pred zápasom sme hložianske futbalové nádeje vyfotili a po jeho ukončení sme s fotoaparátom zamierili k budúcej športovej hale. Jej východná krytá časť je vlastne hľadiskom, z ktorého čoskoro bude možné sledovať futbalové zápasy.

Pohľad na hlavný vchod do objektu (z južnej strany)

Pohľad na hlavný vchod do objektu (z južnej strany)

Údaje na tabuli pred ohradeným staveniskom hovoria: bude tu viac než 1600 metrov štvorcových využiteľného priestoru. Investorom je obec Báčsky Petrovec a práce financuje Správa pre kapitálové vklady AP Vojvodiny. Vykonávateľ Stavebný podnik Zlatibor-gradnja z Belehradu odštartoval práce vlani v decembri a lehota na ukončenie náročného projektu je 90 dní.

Pokým jedni majstri natierajú železnú konštrukciu krovu vo vnútri športovej haly...

Pokým jedni majstri natierajú železnú konštrukciu krovu vo vnútri športovej haly…

Robí sa tu na vysoké obrátky každý deň, aj v nedeľu. Nie je tajomstvo, že by lokálni politikovia objekt najradšej otvorili pred nadchádzajúcimi voľbami.

... druhí sa zaoberajú obkladaním chodby vedúcej k prezliekarňam...

… druhí sa zaoberajú obkladaním chodby vedúcej k prezliekarňam…

 

 ... a tretí makajú na krove budúcej hložianskej krásavice


… a tretí makajú na krove budúcej hložianskej krásavice

Roboty je ešte veľa, o čom sme sa presvedčili pri nahliadnutí do vnútra. Najpodstatnejšie je, aby vykonávateľ zvyšnú časť prác odviedol precízne a zodpovedne. Aby Hložančanom športová hala, ktorú už naskutku dávno potrebujú, ako i futbalové tribúny, dlho vydržali.

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs