V Zreňanine ďalšie tri listiny – spolu 10

6.apr 2016

V Zreňanine ďalšie tri listiny – spolu 10

Mestská volebná komisia v Zreňanine 29. marca vyhlásila ôsmu listinu Srbské hnutie Dveri – Demokratická strana Srbska – Vlastenecký blok Zreňanin. Na listine, ktorá na volebnom lístku bude pod číslom 8 sa nachádza 23 kandidátov.

Iba deň neskoršie, čiže 30. marca mestská volebná komisia vyhlásila aj listinu Ľavica Srbska – Borko Stefanović – Srbsko pre všetkých nás. Listina na volebnom lístku bude pod poradovým číslom 9, a na nej sa nachádza 23 kandidátov.

Desiata v poradí listina v Zreňanine je listina  Ruská strana – Ljubomir Putić. Mestská volebná komisia ju vyhlásila 3. apríla a na nej sa nachádza tiež 23 kandidátov.

Vladimír Hudec  

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs