V obci Alibunár aj ôsma listina

6.apr 2016

V obci Alibunár aj ôsma listina

Obecná volebná komisia v obci Alibunár 29. marca vyhlásila aj ôsmu v poradí listinu. Je to listina Dveri – DSS – Nikola Glumac – rozhodnutie je na vás.

Na listine sa nachádza 23 kandidátov, čiže toľko, koľko výborníkov tvorí zhromaždenie tejto obce.

Táto listina na volebnom lístku bude pod poradovým číslom 8.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs