Prebúdza sa obchodovanie zo zimného spánku?

5.apr 2016

Prebúdza sa obchodovanie zo zimného spánku?

Z PRODUKČNEJ BURZY

Od druhej polovice marca na Produkčnej burze v Novom Sade sa trh s poľnohospodárskymi komoditami začal pomaly otvárať. Obrat sa stabilizuje, aj keď nie v tých hodnotách ako v predchádzajúcich rokoch.

V dňoch od 28. 3. do 1. 4. 2016 na novosadskej burze bol ale opäť tovarový obrat v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nižší o 19,23 % a finančný obrat o 30 %.

Po náhlom cenovom skoku v týždni pred uvedeným obdobím cena pšenice sa stabilizovala na úrovni 17,82 din/kg (16,20 bez DPH). V predchádzajúcich mesiacoch sa pšenica predávala po veľmi nízkej cene, až nakoniec bola rovnaká ako cena kukurice.

 

Kukurica je jediná komodita, ktorá sa predáva po rovnakej cene ako v minulom roku. V uvedenom období bola v porovnaní s cenou z predchádzajúceho týždňa o 1,73 % vyššia. Predávala sa po 17,23 din/kg (15,67 bez DPH), čo je od januára tohto roku najvyššia cena.

Z veľkého cenového prepadu na začiatku marca pomaly ozdravuje aj sója, ktorej cena v uvedenom období bola 42,90 din/kg (39,00 bez DPH). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom bola vyššia o 1,86 %, čím sa podobne ako cena pšenice vrátila na januárovú úroveň.

CENY OBILNÍN VO SVETE

Podľa oficiálneho prehľadu ku koncu marca v Európe sú prevažne dobré podmienky pre ozimné obilniny. Najmä vďaka miernej zime sú oziminy v dobrej kondícii a dobre vyvinuté v celej EÚ a vo všeobecnosti sú optimistické vyhliadky na novú úrodu.

Od začiatku februára čelili južné oblasti Španielska a Portugalska deficitu zrážok, a to práve v období, keď porasty potrebovali vlahu. Naopak, sever Talianska, podobne ako oblasti v Slovinsku, Chorvátsku a Čiernej Hore zaznamenali prebytok dažďových zrážok, ktoré miestami zaplavili polia.

Cena pšenice potravinárskej mierne stúpla, na parížskej burze je 152,75 eur/t, na burze v Chicagu je pšenica mäkká za 152,10 eur/t.

Cena jačmeňa sladovníckeho na európskych trhoch sa pohybuje  od 164,42 eur/t (Poľsko) do 185 €/t (Nemecko).

V súčasnosti cena kukurice vo svete väčšinou klesá a dosahuje úroveň od 140,85 eur/t (Rumunsko) do 180 eur/t (Nemecko).

Ľubica Sýkorová

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs