Nový Sad: Premiéra monografie Makan

2.apr 2016

Nový Sad: Premiéra monografie Makan

Premiéra v ÚPKVS

Zľava: Ďula Šanta, Ján Makan a Martin Prebudila

Včera v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade predstavili monografiu Makan, venovanú významnému divadelnému a filmovému režisérovi Jánovi Makanovi. Monografiu zostavil Martin Prebudila.

Pri tejto príležitosti sa početným prítomným prihovorili a o knihe hovorili Martin Prebudila, zostavovateľ monografie, Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra, Ďula Šanta, ktorý mal na starosti titulnú stranu a design, zatiaľ čo Ján Širka mal na starosti jazykovú úpravu a korektúru. O režisérovi J. Makanovi sa zmienil Živko Popović.

Večierok moderovala Anna Chrťanová-Leskovac, riaditeľka ÚPKVS, a k umeleckému zážitku prispeli hudobný bod Slovenky Benkovej-Martinkovej ako i video prezentácia predstavovanej monografie.

Redakčný posudok napísal Samuel Čelovský a knihu vydalo SVC.  Vyšla s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničíNárodnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs