STARÁ PAZOVA: Starým s láskou

2.okt 2019

STARÁ PAZOVA: Starým s láskou

 

V roku 1990 Organizácia Spojených národov v rezolúcii 45/106 vyhlásila 1. október za Medzinárodný deň starších ľudí. A práve včera k tomuto dňu v Klube pre denný pobyt starých a osôb s invaliditou slávnostne otvorili 10. jubilejné Októbrové dni solidarity so starými ľuďmi. Aby aj starosť bola pekná a jemná, vyplnená vo farbách jesene, v mene organizátora podujatia  Strediska pre sociálnu prácu Stará Pazova zaželali Rada Žugićová, riaditeľka a Mirjana Sokolovićová, sociálna pracovníčka a vedúca  Služby pre pomoc v dome s Klubom pre dospelé a staré osoby.

Tohtoročné Oktobrové dni solidarity so starými pozostávajú z 5 tematických programov, ktoré sú naplánované v každý utorok v miestnostiach budovy v mestskom parku. Prvé poduatie stretnutí, ktoré sa koná za podopory Obce Stará Pazova a partnera Červeného kríža Stará Pazova otvorili Fenixove priadky s názvom Večierok s Dankou Stojiljkovićovou, novinárkou a niekdajšou redaktorou Belehradu 202, ktorá je aj výminočná interprétka pôvodných ľudových piesní, za čo sa jej prednedávnom dostalo i hodnotné uznanie Kultúrno – osvetového spoločenstva Srbska.

Cieľom poriadania tohto podujatia,ktoré je vždy v hojnom počte navštívené príslušníkmi všetkých generácii v Starej Pazove, vrátane aj osôb s invaliditou, je upozorniť na postavenie a problémy starých ľudí v spoločnosti a poukázať na rovnosť postavenia a tým i na ich dôstojný život v tretej dobe.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs