Stará Pazova: Učebnice a školské potreby pre prvákov

5.sep 2018

Stará Pazova: Učebnice a školské potreby pre prvákov

Už tradične Obec Stará Pazova zabezpečuje pre všetkých prvákov z územia obce zdarma komplet učebníc a k tomu aj nevyhnutné školské potreby.

V novom školskom roku 2018/2019 na území Staropazovskej obce do prvých tried v 9 základných školách je zapísaných 646 žiakov.

Predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović so spolupracovníkmi dnes navštívili všetky základné školy a na úspešný začiatok prvákom odovzdali tieto hodnotné darčeky.

Najmladší žiaci sa im za to odvďačili nielen nasmiatymi úprimnými detskými tváričkami, lež vedeli aj pekne zarecitovať a zaspievať to, čo nezabudli počas leta a naučili sa so svojimi bývalými vychovávateľmi v predškolských ustanovizniach.

Najmenej prvákov je v Krnješevciach – v najmenšej dedine patriacej do Staropazovskej obce. V tomto vysunutom oddelení vojčianskej základnej školy sú v kombinovanom oddelení aj traja žiaci prvej triedy.  Obec na tieto účely vyčlenila 4 800 000 dinárov.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs