Zdrvujúce impérium

7.sep 2018

Zdrvujúce impérium

Pred takmer desiatimi rokmi vyšiel film Imaginárium Dr. Parnassa. V ňom cestujúce divadlo Dr. Parnassa ponúka záujemcom prekročiť cez zrkadlo a ocitnúť sa vo svojom svete fantázie. Ibaže nikto nevie, že doktor Parnass kedysi dávno uzavrel zmluvu s diablom a musí mu dať svoje dve dcéry… V týchto dňoch sa aj u nás chystá (srbské) imaginárium. Majiteľ ružového impéria zrejme už dlhšiu dobu uzaviera zmluvy s veľmi dôležitými ľuďmi, čo mu umožňuje nazhŕňať veľa peňazí a vymýšľať „nové projekty“, ktorými pomaly zabíja morálku a každú hodnotu v našej spoločnosti.

V porovnaní s hore uvedeným filmom účastníci domáceho imaginária nepotrebujú prekročiť cez zrkadlo, aby sa ocitli vo svete svojej fantázie. Stačí iba ponúknuť peniaze, zapnúť kamery a priamy prenos bakchanálií je tu! A už nič nie je dôležité. Medzi najnovšou skupinou „vysokomorálnych“ účastníkov sa ocitne aj jedna čerstvo penziovaná sudkyňa. Ide o pani, ktorá bola sudkyňou Vyššieho súdu v Belehrade, zamestnaná bola v Najvyššom súde Srbska, námestníčka istého ministra… A teraz šup do reality šou. Na to reagovali aj členovia Spoločnosti sudcov Srbska, ktorí mienia, že účasť sudkyne v takom vysielaní narúša meno a povesť sudcov a celkovej ich profesie. A skutočne majú pravdu. Bez ohľadu na to, že svoju profesiu už nevykonáva, predsa by mala mať morálne hodnoty, ktoré by jej mali nastoliť otázku, či je účasť vo vysielaní s takou „ružovou“ reputáciou akceptovateľná, alebo nie. Ale peniaze sú zázrak, tie zaslepia aj tých s najlepším zrakom.

A zaslepení sú skutočne aj členovia Regulačného telesa pre elektronické médiá, ktorí sa dlhú dobu šikovne vyhýbajú reagovať na obsah vysielania. Je ružový vládca až natoľko silný?

Foto: Pixabay

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs