Stará Pazova: Z činnosti slovenského spolku

25.apr 2017

Stará Pazova: Z činnosti slovenského spolku

Správa o minuloročnej činnosti programových foriem a ich plán práce na bežný rok boli ústrednými bodmi zasadnutia členov Správy SKUS hrdinu Janka Čmelíka, ktoré sa konalo včera večer.

O tom, že je tam vždy rušno a že existuje veľký záujem o prácu v tomto kultúrnom stánku svedčila i samotná účasť členov Správy spolku, lebo sa tentoraz  tam z 29 členov zišli až 25 členovia.

V čulej diskusii bolo pochválené vedenie spolku, v čele s predsedníčkou Libuškou Lakatošovou a konštatované, že spoločnými silami sa dosahujú pozoruhodné výsledky. Ako bolo počuť „v spolku cítiť lepšiu atmosféru“ a plné miestnosti zo 300 aktivistov nasvedčujú serióznu činnosť všetkých programových foriem. Každá zo siedmych foriem pre vlaňajší rok podala maximálne úspešný výkon, čo členovia Správy spolku jednohlasne schválili, rovnako ako aj ich plán práce na bežný rok.

V mene trojčlenného Dozorného výboru SKUS hrdinu Janka Čmelíka hovorila Tamara Karaćová.  Po vykonanej kontrole pokladne v tejto ustanovizni „niet pripomienok na prácu, teda všetko je v najlepšom poriadku a riadne zapísané“. Okrem čulej činnosti aktivistov v uplynulom období sa dosť pracovalo i na úprave a vybavení niektorých miestností, o čom sa členovia Správy spolku pozitívne zmienili. Na zasadnutí vedenie spolku podalo aj informáciu o schválených projektoch z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a pod bežnými otázkami predsedníčka Lakatošová pozvala všetkých milovníkov divadla na premiéru divadelnej hry Ferka Urbáneka Diabol v raji manželskom, v réžii Aničky Balážovej a v  podaní hercov SD VHV zo Starej Pazovy.

Premiéra bude v piatok, 28. apríla o 20,00 hodine v divadelnej sále v Starej Pazove.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs