V Starej Pazove je delegácia zo Slovenska

25.apr 2017

V Starej Pazove je delegácia zo Slovenska

Matuš Krajči (zľava) a Đorđe Radinović

Na pracovnej návšteve v Obci Stará Pazova sú členovia delegácie z Obce Belá zo Slovenskej republiky. Dnes – v prvý deň ich pobytu mali v budove ZO stretnutie s predstaviteľmi hostiteľskej obce. Témou zasadnutia bolo rozvíjanie spolupráce dvoch obcí v oblasti vypracovania spoločných projektov pre dostátie prostriedkov z Európskej únie.

Túto zahraničnú delegáciu, ktorú tvorili Ing. Matúš Krajči, starosta obce, Ján Filip, asistent pre medzinárodné vzťahy, Lenka Kováčová a Anna Hodoňová, manažérky pre projekty v EÚ, pozdravil a privítal Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova so spolupracovníkmi. Na úvod Matúš Krajči povedal, že už „prvú lastovičku z tohto prostredia u nich mali“ keď ich na sklonku lanského roka navštívili členovia pazovského KUS Branka Radičevića, ktorí ozaj dôstojne reprezentovali svoju obec v oblasti kultúry.

Počas oficiálnych rokovaní

O tom čo sa konkrétne dohodli starosta M. Krajči povedal: „Pojednávali sme hlavne čo sa týka možností využívania európskych fondov, keďže my na slovenskej strane už nejaké skúsenosti máme a viaceré projekty sa u nás realizovali a vymieňali sme si aj skúsenosti a to čo vieme ponúknuť my,“ a doložil, že je toto prvá spolupráca, ktorú majú s obcou zo Srbska. Obe strany, ako bolo počuť, pevne veria, že okrem kultúry ich bude spájať i ekonomická časť ako jeden z dôležitých segmentov života a práce občanov.

Po tejto oficiálnej návšteve v obci predstavitelia Obce Belá so svojimi hostiteľmi mali možnosť obzrieť si aj niektoré tamojšie inštitúcie a ustanovizne. Delegácia v Starej Pazove pobudne do piatku 28. apríla.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs