STARÁ PAZOVA:Prvá cena a zlatá plaketa NRSNM pivnickému súboru Čo si videl, nevidel si

4.nov 2019

STARÁ PAZOVA:Prvá cena a zlatá plaketa NRSNM pivnickému súboru Čo si videl, nevidel si

Včera večer sa konalo slávnostné zatvorenie 50. Divadelného vavrínu a udelenie cien najúspešnejším jednotlivcom a súborom. 

Milovníkom Tálie sa v divadelnej sále prvý prihovoril predseda Organizačno – správnej rady Zdenko Uheli, ktorý zároveň privítal aj vzácnych hostí medzi, ktorými boli Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne SR v Belehrade a Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. Poďakoval sa všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto celomenšinového podujatia a prispeli o jeho úspešnú realizáciu.

V rámci slávnostného zatváracieho programu prehliadky sa prihovoril aj I. Vencel a okrem iného vyjadril podporu ochotníckemu divaldu  z dvoch dôvodov. „V prvom rade ochotnícke divadlo je jedným z kľúčových pilierov kultúrnych aktivít a po druhé garantom čistoty slovenského jazyka“.

Výkony hercov sledovala a hodnotila odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Doc Dipl. režisér Miroslav Benka, významný umelec, člen, herec Zdenko Kožík, člen  a Mgr. art. Milina Chrťanová, diplomovaná bábkoherečka, predsedníčka poroty. Správu o kultúre hovoreného slova podala Lýdia Gedeľovská, profesorka triednej výučby, ktorá ju sledovala počas divadelného týždňa. Odmeny najúspešnejším jednotlivcom a súborom udelili L. Lakatošová, ktorá zároveň Divadelný vavrín 2019 aj oficiálne zatvorila a Alexander Bako, umelecký vedúci prehliadky. Sponzormi odmien na prehliadke bolo SVC a Michal Lašut, fotograf zo Slovenska.

Na počesť odmenených zahrané bolo hosťujúce divadelné predstavenie Svätý za dedinou zo Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci. Na motívy hry Portugál autora Zoltána Ergessyho réžiu predstavenia podpísal Dušan Bajin.

 

Odborná porota udelila aj tri ceny za predstavenia:

Prvú cenu, zlatú plaketu, ktorá je zároveň aj Cenou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, predstveniu –  Čo si videl, nevidel si, autorky a režisérky Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej,  v podaní členov Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici.

 

 

Druhú cenu, striebornú plaketu predstaveniu – Antonína Procházku V štátnom záujme, v predvedení  členov Ochotníckeho divadla KC Kysáč, v réžii Jána Privizera.

Tretiu cenu, bronzovú plaketu  predstaveniu autora a režiséra Jana HrubíkaZabíjačka, v podaní členov Divadelnej sekcie Branislava Vjerga, Kultúrneho centra Aradáč, v Aradáči.

Zo správy o kultúre hovoreného slova na Divadelnom vavríne 2019 v Starej Pazove sa okrem iného uvúdza:–Na tohtoročnom Divadelnom vavríne najčistejšie, bez nárečových prízvukov  odznela slovenčina  v predstavení WC STORY a preto cenu za kultúru hovoreného slova  získal  divadelný súbor z Nového Sadu.

 

 

 

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs