Staronové príbehy

8.okt 2013

Staronové príbehy

Veľký záujem upútala dielňa, ktorej aktérmi boli predstavitelia cestovných kancelárií

Veľký záujem upútala dielňa, ktorej aktérmi boli predstavitelia cestovných kancelárií

NOVÝ SAD – JESEŇ V ZNAMENÍ VEĽTRHOV

Bohatá ponuka, rozmanité programy, podnikateľský inštinkt, inovačné schopnosti a obsahy, cit na vystihnutie potrieb… sa zase potvrdili ako základné a zásadné znaky celého súboru jesenných veľtrhov, ktoré spestrili prvý októbrový týždeň. Je nepopierateľné, že sú už veľa rokov stabilným prvkom  záujmovej sféry, ako je lov, rybolov, šport či jazdectvo, že riadne akcentujú heslá dňa či súčasnej doby, akými sú ekológia, hortikultúra a lesníctvo, alebo sa javia ako prínos k tunajšej ekonomike a jej odvetviam, turizmu napríklad.

Stánok Pokrajinského sekretariátu pre urbanizmus, stavebníctvo a ochranu životného prostredia

Stánok Pokrajinského sekretariátu pre urbanizmus, stavebníctvo a ochranu životného prostredia

Tematické celky, akými sú Lorist, turizmus a jazdectvo so všetkými svojimi segmentmi a podsegmentmi od 2. do 6. októbra prilákali viac než tristo vystavovateľov z desiatich krajín. Bola to ale len jedna stránka veľtrhovej  kroniky. Tie druhé písali  stovky účastníkov podnikateľských a sprievodných programov, ktorých bolo ozaj hojne. Zvlášť navštívené boli tematické medzinárodné konferencie, prednášky a prezentácie, ekologické obsahy, festival športu Gym fest, vedecko-odborné prednášky, diania v zelenej aréne, regionálne porady, rôzne súťaže… Tomu všetkému žičilo i priam katalógové počasie, takže zážitkov bolo neúrekom.

Z konferencie o možnostiach ekoturizmu

Z konferencie o možnostiach ekoturizmu

Dalo by sa povedať aj úmerné a primerané terajšej chvíli usporiadateľa, ktorý práve tohto roku oslavuje dva veľké jubileá: deväť desaťročí existencie a osem desaťročí základného podujatia, teda Poľnohospodárskeho veľtrhu.

Novosadský veľtrh, podľa slov jeho generálneho riaditeľa Dr. Dragana Lukača, sa už teraz vážne pozerá v ústrety zajtrajšku. Treba znamená očakávať rast počtu podujatí, tak isto zmeny v doterajšom kalendári dianí. Prvý na zozname zmien je návrat kedysi tradičného Novoročného jarmoku, o niekoľko mesiacov neskoršie aj veľtrhov stavebníctva a nábytku. Onedlho po Novom roku sa má konať veľtrh volejbalu, veľtrh turizmu sa presunie z jesene na jar, kým sa z Loristu stane Lorisa. Totiž k veľtrhom lovu, rybolovu a športu pribudne i veľtrh áut. Novinkou sa majú stať aj podujatia, ako sú veľtrhy kozmetiky, lekárskych a farmaceutických vybavení… Plánuje sa i výstavba moderného akvaparku na rozlohe 35 000 do 40 000 štvorcových metrov, čo je investíciou náročnou, v hodnote šesť až osem miliónov eur.

Svet prírody v netradičnom vydaní

Svet prírody v netradičnom vydaní

Príležitosť zamestnávať sa otázkami vkladov, nielen spomenutého, ale aj mnohých iných, prezentovať vlastné plány, možnosti a potenciály nastúpi onedlho. Už 29. októbra štartuje Investexpo, Medzinárodný veľtrh investícií, ako aj Dni energetiky, priam uliate na rozvojové potreby miest a obcí. Na vlaňajšom Investexpe účinkovalo 45 lokálnych samospráv zo Srbska, Rumunska, Chorvátska a Republiky srbskej, ktoré predstavili 95 investičných projektov, ktorých celkový rozpočet by bol až 750 miliónov eur. Záujem o viaceré z nich prejavili investori zo siedmich štátov.

Nezvratnou skutočnosťou je, že sú zotavenie a modernizácia tunajšej ekonomiky priam nemysliteľné bez širších vkladaní do nej. Keďže investície, najmä zahraničné, boli dosť skromné v prvom polroku – čosi nad 300 miliónov eur – akcie ako októbrový Investexpo v Novom Sade alebo novembrová Biznis báza v Belehrade sú jednými z posledných tohtoročných  šancí ako-tak zlepšiť zahranično-vkladnú bilanciu. Ak by k tomu nedošlo, naše hospodárstvo sa zrejme bude dusiť väčšmi než v mesiacoch za nami.

                                                         O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs