Fotopaberky z Bieleho Blata

7.okt 2013
Vďaka šikovným rukám Jána Jonáša piecka výrazne omladla

Vďaka šikovným rukám Jána Jonáša piecka výrazne omladla

Po nedávnych oslavách 130. výročia príchodu Slovákov Bieloblatčania si koncom septembra pripomenuli aj Deň oslobodenia od fašizmu, ktorý sa po rokoch pozmenil na opravdivé viacdňové dedinské oslavy s bohatým kultúrnym, športovým a jarmočným programom. Bieloblatčania sa na tieto oslavy náležite pripravujú, upratujú domy, priedomia, park, verejné plochy… V tomto roku Miestne spoločenstvo svoj príbytok, budovu Domu kultúry oblieklo do nových šiat, o čo sa dobrovoľnou prácou pričinili dedinskí majstri maliari, ako aj členovia Rady MS.

O to, aby park, ktorý je vlastne aj svojráznym priedomím bieloblatskej základnej školy, bol ešte krajší a pestrejší, postarali sa žiaci, ktorí v rámci svojich pravidelných ekologických aktivít za pomoci učiteľov a školníkov záhradku upravili do tvaru oka a symbolicky ten priestor pomenovali Kvetinové žiacke oko.

Maliari líčili a členovia Rady MS im pomáhali

Maliari líčili a členovia Rady MS im pomáhali

Voľakedy v Bielom Blate, ako aj v iných dedinách, v každom dome mali piecku, v ktorej gazdinky piekli chutný chlieb, lepníky, krumple na ťapši a iné maškrty. V Bielom Blate mimo domu mali však aj tzv. letnú piecku. Podľa vzoru niekdajších domácností v rámci etno komplexu postavili jednu takú piecku, v ktorej Bieloblatčania pečú lepníky pre svojich návštevníkov. Dážď a sneh po rokoch používania zanechal stopy na mazive. Keďže taká ošarpaná piecka nevyzerala pekne, Ján Jonáš, jeden z posledných majstrov, ktorí vedia robiť s blatom, vysúkal rukávy a počas príprav na oslavy dvoch významných sviatkov dôkladne opravil mazivo a piecka je zasa ako nová.

Kedysi na dedine nepoznali ani parkety ani lamináty, podlahy v domčekoch boli spravidla zo zeme, ľahko a jednoducho sa udržiavali, bez zvláštnych materiálov. Gazdinky totiž podlahu natierali zmesou kravského výkalu, vápna a vody. Tým spôsobom vznikal tvrdý poťah, z ktorého sa neprášilo. Starí ľudia však verili, že tak sa zároveň robí dezinfekcia domu. Dnes je dom s takou podlahou skutočnou raritou a medzi také, pripomínajúce zašlé časy, patrí aj etno dom v Bielom Blate, v ktorom podlahu udržiavajú členky tamojšieho klubu žien. Minule to ukázali aj mladej učiteľke slovenčiny Adele Obšustovej. Hoci to, čo sa naučila, asi nikdy nepoužije, aspoň bude môcť svojim žiakom a budúcim generáciám rozprávať o tom, ako sa kedysi domy udržiavali a upratovali. Aby sa nezabudlo.

Na rozdiel od mnohých iných osád, v Bielom Blate si ešte vždy spomínajú na svojich spoluobčanov, ktorí obetovali svoje životy v boji proti fašizmu, a kladením vencov k pamätníku a primeraným programom vo všetkých bieloblatských jazykoch im vzdávajú úctu. Tak tomu bolo aj v tohtoročnú poslednú septembrovú sobotu.

vlh

foto: M. Nedeljkov

Bieloblatčania vzdali úctu padlým bojovníkom

Bieloblatčania vzdali úctu padlým bojovníkom

Ako sa voľakedy kalila podlaha

Ako sa voľakedy kalila podlaha

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs