Štart jesenných veľtrhových podujatí

28.sep 2016

Štart jesenných veľtrhových podujatí

Primátor Miloš Vučević

Primátor Miloš Vučević

Prvým jesenným medzinárodným podujatím, po rade 49. veľtrhom Lorist (lov, rybolov a šport) dnes na novosadských výstaviskách odštartoval súbor rozmanitých podujatí, tematicky siahajúcich od poľovníctva cez turizmus po ekológiu a hortikultúru. Veľtrh turizmu sa začne zajtra a športu na piatok. Potrvajú zväčša do nedele 2. októbra.

Vítajúc účastníkov azda najkrajších a najpútavejších veľtrhov, od vystavovateľov po hostí, generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu Slobodan Cvetković vyzdvihol, že je vystavovateľov na Loriste až o dvadsať percent viacej ako vlani: tristo namiesto vlaňajších dvestopatdesiat. Z toho asi tretina účinkuje na  podujatí po prvýkrát.

Lorist úradne otvoril Đorde Milićević

Lorist úradne otvoril Đorđe Milićević

 Podľa primátora Nového Sadu Miloša Vučevića jesenné veľtrhy rok čo rok zoskupujú čoraz viac účastníkov. “To potvrdzuje, že sme nielen atraktívnym trhom na promovanie tovarov a služieb, ale aj veľmi kvalitným partnerom na spoluprácu,  stabilným, bezpečným a perspektívnym dejiskom na rozvoj podnikania. Nový Sad doteraz neprepásol žiadnu šancu stať sa lepším miestom,  nám na žitie a vám pre pobyt,” uviedol. Ako povedal, nie je veľa miest, ktoré maju to šťastie mať aj rieku, aj horu, aj plodnú rovinu, tiež kopu nevyužitých potenciálov.

Pestrá ponuka poľovníckych potrieb

Pestrá ponuka poľovníckych potrieb

Predjubilejný Lorist úradne otvoril zástupca predsedu pokrajinskej vlády Đorđe Milićević. Najlepším ukazovateľov významu tohto podujatia pre všetkých, ktorí sú podnikateľsky s nim spätí, ako aj pre milovníkov prírody, turizmu a športa, je jeho dlhá tradícia.

Hovoril o dôležitosti turizmu, najmä poľovníckych revírov, kvitujúc, že poľovníctvo musíme opäť dostať na to miesto, na ktorom kedysi bolo a ktoré mu právom patrí. Ak budeme mať cieľavedomú stratégiu a múdru politiku, na základe našich prírodných zdrojov sa Srbsko a Vojvodina v ňom môžu stáť lídrom v regióne. Úlohou pokrajinskej vlády, vedno so všetkými inými úrovňami moci bude vznik podmienok na kontinuované dosiahnutie tohto a iných cieľov – vyzdvihol na záver pozdravného prejavu.

                                                             Oto Filip

 

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs