Petrovské zhromaždenie vymenovalo troch úradujúcich riaditeľov

30.sep 2016

Petrovské zhromaždenie vymenovalo troch úradujúcich riaditeľov

41petrovec parlament1

Diskusia o závažných otázkach na zhromaždení

Ústredné body včerajšieho zasadnutia báčskopetrovského lokálneho parlamentu boli zmeny vo vedení troch podnikov, ktorým je zakladateľ obec.

Po odchode doterajšej riaditeľky Strediska pre sociálnu prácu obce B. Petrovec Aleksandry Arseninovej do dôchodku za úradujúcu riaditeľku na obdobie šesť mesiacov navrhli a potom aj schválili psychologičku Biljanu Drakulićovú z Maglića.

Doterajší riaditeľ Progresu Vladimír Turan podal demisiu a na toto vedúce miesto, tiež na obdobie šesť mesiacov, zvolili Ljubomira Kabića, diplomovaného právnika z Nového Sadu.

Tretia zmena sa udiala vo vedení Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec, kde z funkcie riaditeľa odvolali Daria Adamovića a do funkcie úradujúceho riaditeľa vymenovali Jána Pavlisa, profesora telesnej výchovy z Petrovca.

Rozprava sa viedla aj o návrhoch na najvyšie obecné ocenenia. Nakoniec bolo schválené, že Cenu obce na rok 2016 dostane jubilujúce divadlo VHV a posthumne aj prof. Dr. Ružica Beljanská-Čonkićová. Osobitné verejné uznanie Obce B. Petrovec na rok 2016 udelia profesorke hudobnej kultúry, aktuálnej riaditeľke Gymnázia Jána Kollára v Petrovci Anne Medveďovej z Petrovca a Športové uznanie za rok 2015 Pavlovi Spevákovi, dlhoročnému športovému pracovníkovi, futbalovému trénerovi a rozhodcovi z Petrovca.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs