Svetový deň srdca

29.sep 2016

Svetový deň srdca

2016upoznajte-se-sa-svojim-rizikomV roku 2012 Svetová zdravotnícka organizácia spolu so Svetovou federáciou srdca vyhlásili 29. september za Svetový deň srdca.

Základnou myšlienkou Svetového dňa srdca je zvýšiť verejné povedomie o rozpoznaní prvých príznakov ochorení kardiovaskulárneho systému a hlavne propagovať možnosti prevencie ich predčasného vzniku prostredníctvom zdravého životného štýlu.

Prejavy srdcovocievnych ochorení

Pri kardiovaskulárnych ochoreniach je príčinou zúženie alebo zablokovanie ciev, ktoré bránia dostatočnému prekrvovaniu srdca, mozgu, či iných orgánov v našom tele. Medzi ich prejavy patria najmä:

– bolesť na hrudníku

– dýchavičnosť

– bolesť, znecitlivenie, slabosť alebo chlad v končatinách

Každoročne vo svete na srdcovocievne choroby umrie približne 17,5 milióna ľudí. V našej krajine na tieto choroby v roku 2014 umrelo približne 54-tisíc osôb.

No url attribute defined!

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs