Stav dobytka

12.apr 2013

PRVÉ VÝSLEDKY SČÍTANIA V POĽNOHOSPODÁRSTVE (4)

 

Štatistiky dakedy vedia  prekvapiť. Prejavilo sa to zvlášť pri prezentovaní prvých údajov o stave nášho dobytkárstva, ktoré boli o čosi  lepšie než sa očakávalo. Po vlaňajšom suchu celkom iný, zrejme citeľne chmúrnejší, by štatistický obraz tohto poľnohospodárskeho odvetvia  bol dnes.

Ovce – najviac ich je v oblasti Šumadije

Aké teda boli počty hospodárskych zvierat vlani? Hovädzieho dobytka bolo približne 910 000 kusov, z čoho takmer polovica v regióne Šumadije i západného Srbska: 414 359 kusov. Na druhom mieste je Vojvodina s 252 254 kusov tohto druhu dobytka. Z dvadsiatich piatich štatistických oblastí najviac kráv bolo v Mačve (80 495), ako aj na Zlatibore (78 476). Keď ide o ošípané, aj tu je z oblastí v popredí Mačva, kde ich je nad 400 000  z celkových 3 403 288 kusov. Nasleduje oblasť južnej Báčky (332 448) a Sriemu (327 340). Vo Vojvodine je  takmer 1 400 000 ošípaných.

Keď ide o iné druhy hospodárskych zvierat, tak je najväčší počet oviec, ako i včelstiev na území Šumadije a západného Srbska a kôz v južnom a východnom Srbsku. Hydiny je najviac vo Vojvodine. Ich počty sú takéto: ovce – 1 729 278, kozy – 235 576 a hydina – 26 627 308 kusov. Včelích spoločenstiev bolo 673 651. Kôz je najviac v Pčinjskej (15 568) a Pirotskej oblasti (14 103), oviec v Zlatiborskej oblasti (239 809 kusov), kde je hodne i včelstiev (48 427).

Z týchto významných druhov hospodárskych zvierat je pre tri kategórie príznačné, že je ich obrovský počet, nad  deväťdesiat percent, na rodinných  gazdovstvách. Výnimkou je hydina, z ktorej  26 627 308 kusov je okolo 16 651 330 na  gazdovstvách. Takmer dvanásť miliónov kusov hydiny bolo v období súpisu len vo Vojvodine. Na druhej pozícii boli Šumadija a západné Srbsko, kde jej bolo 9 267 000 kusov.

Keďže zatiaľ nie sú spresnené všetky škody spôsobené vlaňajším suchom, možno sa obmedziť len na základné konštatovanie, že sa ono negatívne už prejavilo a prejavuje nielen v rastlinnej výrobe, ale i v dobytkárstve. Už dochádza k zmenšeniu počtu týchto zvierat, čo ohrozuje ich chov. A známe je, že úspešná reprodukcia nielenže zabezpečuje obnovu starnúceho stáda zvierat, ale aj dostatočný počet v chovoch zameraných na úžitkovosť. Tej ale niet, alebo aspoň nie toľko, koľko by to bolo načim.

Inými slovami, s naším dobytkárstvom to zase už ide dolu vodou. Na túto skutočnosť by bolo treba vážne prihliadať a už hľadať východiská, mať dobytkárstvo a jeho problémy na zreteli pri stanovení všetkých smerníc poľnohospodárskej politiky, samozrejme, i jej stratégie. Je to ten prvý predpoklad, aby sa spomínané odvetvie nedostalo do pozície vozu v hlbokom bahne, ktorého kolesá ozaj ťažko posunúť čo len trochu vpred.

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs