Storyteller a Ekolist podpísali dohodu o spolupráci

20.okt 2018

Storyteller a Ekolist podpísali dohodu o spolupráci

Online portál Storyteller a časopis Ekolist dnes v Báčskom Petrovci formalizovali svoju spoluprácu v oblasti médií a ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. 

Zakladateľky dvoch médií (zľava) Jadranka Marčoková a Vladimíra Dorčová-Valtnerová

Dohodu o spolupráci podpísali Vladimíra Dorčová-Valtnerová a Jadranka Marčoková, zakladateľky dvoch médií, ktorých spoločným menovateľom, okrem pozdvihovania ekologického povedomia, je aj prezentácia oblastí a životných príbehov, ktoré inšpirujú na pozitívne zmeny v spoločnosti všeobecne.

Ako uvádza online portál Storyteller, podpísaním dohody o spolupráci Storytellera a Ekolistu sa formalizuje partnerstvo dvoch médií v oblasti vylepšenia a zvýšenia viditeľnosti témy ochrany životného prostredia a ekológie v oblasti médií a informovania občanov a spoločné verejné vystupovanie vo veci zmien v životných návykoch občanov a zákonnej regulatívy, nakoľko to bude nutné.

Formalizovanie partnerstva dvoch médií je priamym výsledkom mediálneho projektu Eko dizajn našich životov, ktorý realizuje portál Storyteller s finančnou podporou Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s národnostnými spoločenstvami. V projekte sa, okrem Storytellera, zúčastňuje aj Ekolist.

Autor fotografií: Igor Bovdiš

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs