V Aradáči otvorili Slovenský dom

21.okt 2018

V Aradáči otvorili Slovenský dom

Na skromnej slávnosti včera predvečerom v Aradáči otvorili Slovenský dom, ktorý od niekdajšieho aradáčskeho učiteľa Samuela Kováča pred štyrmi rokmi kúpila Národnostná rada SNM. Dala ho na používanie Aradáčskemu Kultúrnemu centru, Miestnemu odboru matice slovenskej a Spolku žien Ruža, čiže trom organizáciám, ktoré pestujú kultúru a tradície tunajších Slovákov. Nasledovala obsiahla rekonštrukcia príliš zruinovanej budovy.


Otvoreniu predchádzal skromný program

Slávnosť svojou hudbou otvorili otec a syn Miroslav a Martin Zvarovci, po čom tajomníčka kultúrneho centra Anna Bagľašová privítala hostí, predsedníčku NRSNM Annu Tomanovú-Makanovú so spolupracovníkmi, predsedu MSS Jána Brtku so spolupracovníkmi, predstaviteľov lokálnej a miestnej samosprávy, základnej školy a aradáčskych združení, MOMS z Vojlovice, Hajdušice, Zreňanina a Dobanoviec, ako aj všetkých občanov, ktorí prišli na túto nevšednú slávnosť, keď aradáčski kultúrni pracovníci Slováci po prvý krát v dvestotridsať ročných dejinách dediny dostali niečo svoje.

Svoj prínos slávnosti svojim spôsobom, čiže spevom a hudbou, dali aj chýrečné meškárky a žiačka ôsmeho ročníka Mariena Mikuľova zarecitovala jednu báseň.

V pokračovaní Adela Obšustová prečítala list zo Slovenska bývalého predsedu KC Dr. Ivana Bagľaša, prihovoril sa aj aktuálny predseda KC Ján Zvara a podpredseda MSS Dr. Branislav Kulík.

Dom slávnostným prestrihnutím stuhy otvorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová

Dom slávnostným prestrihnutím stuhy otvorila a aradáčskym ochotníkom na používanie odovzdala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová. Predtým povedala:

“Srdce mi je plné, keď otvárame nové kultúrne stánky, keď nechávame stopy za nami, keď každodenne rozmýšľame o tom, ako na týchto priestoroch aj naďalej zostať životaschopná menšina akou sme boli doteraz. Je to z plánu a programu Národnostnej rady, ktorý už viac ako desať rokov napĺňame, keď sme si povedali, že naši ochotníci, tanečníci, speváci, matičiari, usilovné ženy, divadelníci… všetci, ktorí zachovávajú naše kultúrne dedičstvo a chcú celú našu kultúru a tradíciu zveľaďovať a odovzdávať mladým generáciám, musia mať priestory kde sa budú stretať, čiže normálne podmienky pre prácu. Toho roku je aktuálny Aradáč, do konca roka by sa mali skončiť práce aj v Erdevíku, v susednom Bielom Blate sa stavia nový matičný dom.

Predstavitelia aradáčskych spolkov a národnostnej rady podpísali zmluvu o dávaní na dlhoročné používanie Slovenského domu

V každom našom prostredí sú viditeľné stopy činnosti národnostnej rady. Kultúrnemu centru, spolku žien Ruža a MOMS Aradáč sme tento dom dali na používanie na 99 rokov a verím, že v ňom dokážu svojou láskou, energiou zjednotiť a pokračovať v slávnom mene Aradáčanov. Aradáč je špecifická slovenská dedina aj tým, že roky tu spolu žijú Slováci s väčšinovým národom a verím, že aj tento dom budete spoločne používať na všetko to, čo si vy určíte, že je vaša priorita.”

Do rekonštrukcie je úhrnne vložených 1,66 milióna dinárov a prostriedky okrem NRSNM poskytli Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, mesto Zreňanin a Naftový priemysel Srbska. Pod vedením predsedníčky spolku žien Ruža Márie Viliačikovej k ukončeniu prác ruky priložili členky spolku žien Ruža, MOMS a KC Aradáč. Osobitnú vďaku na slávnosti vyslovili aj majstrovi Jánovi Viergovi, ktorý bol nápomocnou rukou od prvého do posledného dňa, Jánovi Backovi, ktorý prispel k ukončeniu prác a bývalému predsedovi KC Ivanovi Bagľašovi, ktorý mal na starosti písanie projektov, ktorými sú zabezpečené prostriedky na rekonštrukciu a vybavenie slovenského domu.

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs