Zlatý kľúč Ivete Kováčovej

22.okt 2018

Zlatý kľúč Ivete Kováčovej

Nových 12 slovenských skladieb priniesol 38. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč. Festival odznel včera 21. októbra v sieni Domu kultúry v Selenči. Vďaka priamemu prenosu Televízie Nový Sad mohli ho sledovať aj milovníci slovenskej hudby doma pri televíznych obrazovkách.

Pri otvorení festivalu: Anna Tomanová-Makanová a Anna Zorňanová

Prvú cenu odbornej poroty, teda samým tým Zlatú plaketu NRSNM za najlepšiu skladbu a sošku Zlatý kľúč, získala debutantka Iveta Kováčová. Skladbu Jesenný dážď skomponovala na text Samuela Kováča a za skvelý prednes získala aj Cenu za interpretáciu.

Druhú cenu za skladbu Povedz mi, kde si získala Ivana Ilićová. Autorkou textu je Annamária Gierová a pieseň na koncerte zaspievala Andrea Lačoková.

Tretiu cenu za skladbu sa odborná porota rozhodla udeliť Slovenke Benkovej-Martinkovej za skladbu Samotár. Je aj autorkou textu a presvedčivo ju na včerajšom koncerte zaspievala Ivana Hriešiková. Cenu za text získal Boris Gabríni. Ocenená skladba sa volá Skúsme to, Boris je aj autorom hudby a na koncerte ju zaspieval v duete s Hanou Hanuľovou.

Skladba Milujem dážď autora Juraja Súdiho ml. sa najviac páčila divákom v Dome kultúry v Selenči a získala Cenu obecenstva. Dostala aj najviac SMS hlasov divákov. Autorom textu je Michal Kaňa a po udelení cien ju ešte raz zaspievala Magdaléna Kaňová.

V revuálnej časti noví festivaloví interpreti

V odbornej porote, ktorá mala na starosti hudobnú zložku nových skladieb a ich prednes, boli Aleksandar Dujin, Jana Kubečková-Vukovićová a Ervín Malina. Texty hodnotila Katarína Melegová-Melichová.

Magdaléna Kaňová

Spevákov sprevádzal 6-členný orchester pod vedením Samuela Kováča a Ondreja Pavčoka, ktorí mali na starosti aj hudobnú produkciu. Moderátorkou festivalu bola Anna Zorňanová. Koordinátorkou a umeleckou riaditeľkou festivalu aj tohto roku bola Slovenka Benková-Martinková.

Revuálna časť festivalu

V revuálnej časti vystúpil jubilujúci Komorný zbor Zvony. Organizátori si aj takto uctili 25 rokov pôsobenia tohto hudobného telesa. Svoje miesto pred mikrofónom dostali aj frekventanti vokálneho semináru Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Mladí speváci vystúpili ako sólisti, v duete, v trojici a spolu s Komorným zborom Zvony vo finálovej piesni.

Tradičný festival Zlatý kľúč slávnostne otvorila Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM. Auditóriu v Dome kultúry a televíznym divákom sa prihovorili aj Jozef Kočonda, zástupca predsedu Rady Miestneho spoločenstva Selenča, a Dr. Zoran Novaković, predseda Zhromaždenia Obce Báč.

Organizáciu podujatia mali na starosti spoluzakladatelia a spoluorganizátori: NRSNM, Miestne spoločenstvo Selenča, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Obec Báč. Podporili ho početné inštitúcie a podniky.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs