Šesť desaťročí Života – časopisu Slovákov v Poľsku

22.okt 2018

Šesť desaťročí Života – časopisu Slovákov v Poľsku

Okrúhle výročie – 60. výročie založenia a vychádzania časopisu Slovákov žijúcich v Poľsku Život – si pripomenuli účastníci Medzinárodnej vedeckej konferencie Mediálne dimenzie slovenského života v zahraničí. Počas uplynulého víkendu v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej o jubilujúcom periodiku a o ďalších slovenských médiách v krajinách Európy okrem domácich informovali aj referenti zo Slovenskej republiky, Švédska, Rakúska, Srbska a Českej republiky. Zároveň uviedli do života tretí ročník Slovenského svetového kalendára a otvorili dve výstavy: Život s krajanmi, krajania so ŽivotomObálka časopisu Život v slávnostnom šate.

Konferenciu podporili Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave, Slovenský inštitút vo Varšave a Úrad pre Slovákov žijúccich v zahraničí a Spolok Slovákov v Poľsku. Prítomných privítala šéfredaktorka mesačníka Život Agáta Jendžejčíková. Po pozdravnej reči Dušana Krištofíka, veľvyslanca Slovenskej republiky v Poľsku, odznel aj príhovor univerzitného profesora a predsedu Spolku Slovákov v Poľsku Jozefa Čongvu. Redaktorka Života Milica Majeriková-Molitoris predstavila všetkých účastníkov konferencie ponaosob. Poznamenala, že boli pozvaní aj účastníci z Českej republiky, Maďarska a Rumunska.

Život s krajanmi, krajania so Životom – 60 rokov

V rámci prvých dvoch častí bola reč o jubilujúcom časopise. Najprv o ňom hovorila šéfredaktorka Agáta Jendžejčíková. Predniesla príspevok pod titulkom Život s krajanmi, krajania so Životom. Člen rady pre vysielania a transmisiu (Slovensko) Pavol Holeštiak prezentoval svoju prácu pod názvom Časopis Život v kontexte slovenskej krajanskej tlače vo svete. Šéfredaktorka časopisu Slovenské dotyky Naďa Vokušová (Česko) prítomná nebola a tak jej text pomenovaný Vyše 35 rokov novinárskej spolupráce s časopisom Život prečítala Milica Majeriková-Molitoris. Moje stretnutie so Životatvorcami – znel názov príspevku Mariána Servátku, diplomatu

Generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris hovoril k téme Časopis Život a iné vydavateľské aktivity Spolku Slovákov v Poľsku. Slovakistka a jazykovedkyňa Maryla Papierz (Poľsko) svoj príspevok „Život“ czytany podala v poľštine. Odborná asistentka Inštitútu slovanských filológií Jagelovskej univerzity v Krakove (Poľsko) Vlasta Juchniewiczová je autorkou príspevku pod názvom Impresie redaktorky. Posledný príspevok týkajúci sa jubilujúceho periodika predniesla redaktorka časopisu Život Milica Majeriková-Molitoris: Význam krajanského časopisu Život pre slovenskú komunitu v Poľsku.

 

Krajanské médiá v Európe

V nasledujúcej časti sobotňajšej konferencie bol fókus na aktuálnej situácii v krajanských médiách a na ich budúcnosti. Hovorili o nich autori: redaktor časopisu Svensk Slovak Info Dušan Daučík (Švédsko) k téme Svensk Slovak Info – Slovenské slovo vo Švédsku; riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci Vladimír Valentík (Srbsko): Súčasná slovenská periodická tlač v Srbsku; redaktor týždenníka Hlas ľudu Juraj Bartoš (Srbsko): K 75. výročiu vychádzania slovenského vojvodinského týždenníka Hlas ľudu; šéfredaktorka časopisu Pohľady Ingrid Žalneva (Rakúsko): Pohľad na krajanov v Rakúsku. Redaktor slovenskej rozhlasovej relácie Prameň Peter Luha (Poľsko) sa prezentoval prácou Rozhlasové vysielanie pre Slovákov žijúcich v Malopoľsku – relácia Prameň.

V záverečnej časti konferencie odzneli tri príspevky. Téma práce riaditeľky Krajanského múzea Matice slovenskej Zuzany Pavelcovej (Slovensko) znela: Krajanská problematika v mediálnom svete Matice slovenskej. Príspevok Periodiká Slovákov žijúcich v zahraničí a komparácia ich distribúcií pripravila dvojica Norbert Vrabec a Marija Hekelj (vedúci a doktorandka Katedry mediálnej výchovy Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko) a prečítala ho Hekeljová. Nakoniec si prítomní vypočuli príspevok lektora slovenského jazyka a kultúry Inštitútu slovanských filológií Jagelovskej univerzity v Krakove Miloša Horvátha (Poľsko) – Súčasná situácia v štylistike – je štylistika vedou alebo umením každodennosti?   

Krstiny ročenky, výstavy…

V sobotu večer vo výstavnej sieni Slovenského domu vo Veľkej Bielej uviedli do života Slovenský svetový kalendár na obyčajný rok 2019.

O ňom hovoril jeho zakladateľ a šéfredaktor Vladimír Valentík.

Nasledovalo otvorenie dvoch výstav. V rámci prvej (Život s krajanmi, krajania so Životom) na množstve panelov boli nainštalované fotografie a skany 60-ročného periodika a jeho tvorcov. Druhá expozícia (Obálka časopisu Život v slávnostnom šate) zahrnula najlepšie výtvarné práce zo súbehu k danej téme. Záverom programu mladým výtvarníkom, víťazom súťaže udelili primerané odmeny.

V nedeľu predpoludním sa konala svätá omša v kostole Sv. Kataríny v Novej Belej a podvečer, v Centre slovenskej kultúry odznela slávnostná akadémia Život s krajanmi, krajania so Životom.

Organizácia oslavy 60. výročia periodického vydávania krajanského časopisu Život v Poľsku bola na vysokej úrovni. Redakcia jubilujúceho periodika chce do konca bežného roka vydať zborník prác z vydareného podujatia.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs