Vyhlásili štvrtú volebnú listinu

22.okt 2018

Vyhlásili štvrtú volebnú listinu

Voľby do národnostných rád národnostných menšín budú 4. novembra. Členov národnostných rád v roku 2018 volia 22 menšinové spoločenstvá.

Keď ide o slovenskú národnostnú menšinu Republiková volebná komisia (RVK) na zasadnutí, ktoré bolo dnes, 22. októbra 2018, vyhlásila ďalšiu, čiže štvrtú volebnú listinu pre priame voľby členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Ide o Volebnú listinu Liga Slovákov Vojvodiny, ktorú 19. októbra 2018 odovzdalo Združenie Liga Slovákov Vojvodiny, pre priame voľby členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Volebná listina má 21 kandidátov a podporená je 318. právoplatne overenými vyhláškami voličov.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs