KOVAČICKÝ OKTÓBER 2018 – tretí víkend

22.okt 2018

KOVAČICKÝ OKTÓBER 2018 – tretí víkend

Organovým koncertom v slovenskom evanjelickom kostole sa včera skončil tretí víkend tohtoročných osláv Kovačický október 2018.

Láskou k organu sa zaštepil najprv v kovačickom kostole. Na snímke je kovačický rodák a známy organista MgA. Janko Siroma Ph.D

V rámci Kirvaju, slávnostných nešporných služieb venovaných 190. výročiu posvätenia chrámu Božieho v Kovačici, si milovníci organovej hudby vypočuli skladby svetoznámych nemeckých a rakúskych skladateľov v prednese kovačického organistu MgA. Janka Siromu Ph.D. Vstupným príhovorom podujatie otvoril a so zaujímavosťami z dejín cirkevného života tunajších Slovákov prítomných zaujal Martin Bajza, farár CZ Kovačica II. K obohateniu podujatia prednesom príležitostných piesní prispeli Ženský cirkevný spevokol a členovia Zmiešaného cirkevného spevokolu pod taktovkou prof. Jána Dišpitera. Pri tejto príležitosti mladý Kovačičan Luka Stojković prečítal príležitostnú báseň, ktorú napísal jeho starý otec Pavel Babinec, bývalý kantor v CZ. Peňažné príspevky z ofery, ktoré priložili návštevníci na vchode do kostola, budú určené na oprávku organu v tomto kovačickom kostole.

Premiéra divadelnej hry Emigranti

V rámci osláv Kovačického októbra 2018 sa v uplynulý víkend uskutočnila aj premiéra divadelnej hry Emigranti. Dom kultúry 3. októbra, Divadlo VHV scéna v Kovačici si na túto divadelnú sezónu zvolilo naštudovať a prezentovať Kovačicu s divadelnou hrou autora Slavomíra Mrožeka (1930 – 2013), poľského dramatika, prozaika, spisovateľa, publicistu a kresliara.

Emigranti – Ivan Cicka a Ján Chrťan

Hlavné roly v tomto divadelnom predstavení stvárňujú Ivan Cicka a Ján Chrťan, ktorí v sobotu oduševnili obecenstvo v sieni kovačického DK. Táto herecká dvojica, v réžii Danky Tomanovej, na javisku filozofovala o živote a pritom akoby glosovala o tom, čím a ako vtedy žila spoločnosť. Jeden je fyzický pracovník a druhý intelektuál. Žijú v pivničnej časti domu v bezmennej krajine v Európe. Inteligentný emigroval z politických dôvodov a pracovník s cieľom, aby si našiel prácu a zarobil peniaze. Producentom projektu je Goran Bobić a techniku mali na starosti Igor Barca a Pavel Toman.

V záverečný víkend osláv Kovačického októbra 2018 budú občanom Kovačice a ich hosťom ponúknuté ďalšie kultúrne podujatia, rôzne bohaté obsahy v podobe premiéry knihy o rieke Tamiš, príležitostného programu kovačických gymnazistov, Festivalu slovenských ľudových piesní Rozspievané klenoty v prednese detí z celej Vojvodiny a iné.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs