Stretnutie osvetových pracovníkov pôvodom z Kysáča

29.máj 2013

V rámci osláv 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča v sobotu 8. júna bude stretnutie osvetových pracovníkov pôvodom z Kysáča, ktorí pracujú (alebo sú na dôchodku) v rôznym školách vo Vojvodine s osvetovými pracovníkmi, ktorí pracujú na základnej škole v Kysáči (alebo sú už v penzii). Na stretnutie sa pozývajú aj osvetoví pracovníci, ktorí skôr pracovali na ZŠ v Kysáči, hoci nie sú pôvodom z Kysáča. Účasť na stretnutí treba potvrdiť do 6. júna na tel. č.: 021/827-161, 021/827-015 alebo na e mail: rs1935es@eunet.rs Príchod do Kysáča, do Slovenského národného domu, Ul. Slovenská 47 je naplánovaný do 16.00 hodiny. O 17.00 je plánovaná návšteva ZŠ Ľudovíta Štúra, Ul. Železničná 3.

Oslavný výbor

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs