Divadelné dni v Silbaši

29.máj 2013

Ochotnícke divadlo zo Silbaša APS vo svojej osade zorganizuje nové podujatie − divadelné dni. Počas víkendov z konca mája a júna, na šiestich večierkoch (31.mája, 1., 2. júna a 7. 8. a 9. júna) v Dome kultúry uvítajú hostí,  divadelníkov z Lalite, Pivnice, Crvenky, Báču a Báčskej Palanky. Domáci divadelníci vystúpia 9. júna.

                        

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs