Stretnutie pod lipami v Erdevíku

22.jún 2018

Stretnutie pod lipami v Erdevíku

Výstava prác, ktoré spestrovali prílohu Rozlety

Tohtoročné, 47. Stretnutie pod lipami sa konalo v Erdevíku. Cenu Rozletov pre literárnu tvorbu získala Hana Čížikova z Kovačice a pre výtvarnú tvorbu Vinona Dudková z Jánošíka.

Stretnutie pod lipami otvorila zodpovedná redaktorka časopisu Vzlet Jasmina Pániková. Na začiatku, prítomní vzdali poctu zosnulému novinárovi Otovi Filipovi, ktorí v rokoch 1988-1989 bol úradujúcim zodpovedným redaktorom Vzletu.

Elenka Tomášová, profesoka výtvarnej kultúry otvorila výstavu prác mladých výtvarníkov a fotografov, ktoré spestrovali Rozlety vo Vzlete.

Čítali svoju tvorbu (zľava): Patrícia Kmeťková, Emília Jana Pálešová, Miloš Rybarský a Zuzana Tomášiková

Po otvorení výstavy, v mene domácich hostiteľov, prítomných privítala profesorka Ruženka Ďuríková. Nasledovala úvodná časť programu, v ktorej sa predstavili mladí talentovaní Erdevíčania. Ivana Zorňanová recitovala, Sára Činčuráková hrala na syntetizátore a Dária Matúšová hrala na harmonike. Stretnutie moderovala Danica Vŕbová.

Na snímke svoju tvorbu číta laureátka Hana Čížiková, a (zľava): Jana Domoniová, Petra Častvenová a Ján Farkaš

Počas tohto školského roku do Rozletov literárnymi prácami prispievalo 17 autorov, z ktorých boli prevažne autorky. Tí, ktorí sa mohli zúčastniť tohtoročného stretnutia, aj prečítali svoje básne, resp. úrivky z prozaickej tvorby. Boli to: Zuzana Tomášiková a Hana Čížiková z Kovačice, Miloš Rybarský z Báčskej Palanky, Emília Jana Pálešová z Erdevíka, Patrícia Kmeťková z Pivnice, Jana Domoniová z Kysáča, Ján Farkaš z Kovačice, a Petra Častvenová z Báčskeho Petrovca. Program spestrili hudobnými bodmi aj Emília a Xénia Vujačićové z Báčskeho Petrovca a Ivan Slávik z Erdevíka.  

Rozhovor so spisovateľkou Annou Zdravkovićovou

Hosťkou stretnutia bola Anna Zdravkovićová, spisovateľka pre deti, ktorá za sebou má dve knihy. Hovorila, okrem iného, o tom, čo ju podnietilo písať pre deti, kto ju inšpiruje, ako aj o svojich dvoch knihách.

Ceny Rozletov

Na záver stretnutia vyhlásili aj tohtoročných laureátov ceny Rozletov časopisu Vzlet. Komisia pre literárnu časť pracovala v zložení: Zdenka Valentová-Belićová, predsedníčka, Mária Kotvášová-JonášováLadislav Čáni, členovia. Predsedníčka komisie zhodnotila práce a vyhlásila laureátku ceny Rozletov pre najlepšie literárne práce. Tohto roku sa cena dostala do rúk Hany Čížikovej z Kovačice.

Spoločná fotka pri jazere Moharač

Výtvarné práce hodnotila komisia v zložení: Michal Ďurovka, predseda, Elenka TomášováDaniela Triašková, členky. Tomášová prečítala zdôvodnenie komisie a cenu pre najlepší výtvarný príspevok udelila Vinone Dudkovej z Jánošíka.

Účastníci stretnutia mali možnosť si pozrieť aj prírodu, ktorá obklopuje dedinku Erdevík. Po programe mali výlet na erdevícke jazerá Moharač a Bruje a navštívili aj vináreň majiteľa Juraja Kubečku.

Podujatie organizovalo časopis Vzlet, Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, v spolupráci so Slovenským kultúrno-osvetovým spolkom v Erdevíku.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs