Štrnáste bienále a desiate snemovanie

17.dec 2017

Štrnáste bienále a desiate snemovanie

Včera poobede a večer sa v Báčskom Petrovci po dvoch rokoch opäť zoskupili slovenskí výtvarní umelci a odborníci v tejto oblasti. Najprv sa pri príležitosti ďalšieho Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku poobede v zasadacej sieni Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec zoskupila hŕstka výtvarníkov a organizátorov výtvarného umenia u nás.

Snemovanie

Tohtoročné Výtvarnícke snemovanie je jubilejným desiatym snemovaním za sebou. Ale azda aj najslabšie pripraveným a navštíveným odkedy ho sledujeme. Doznelo ako svojrázna retrospektíva udalostí pri organizovaní výtvarníckeho života v našom profesionálnom výtvarníctve za posledné tri desaťročia. Predostrel ju kritik Vladimír Valentík.

Najprv však prítomných privítala Anna Séčová-Pintírová, novozvolená riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov, ktoré zastrešuje aj prácu Galérie Zuzky Medveďovej.

Pavel Čáni, doterajší riaditeľ MVS, zaujal vlastnou esejou o politike v umení a umením politiky, resp. praktický dopad na umelecký život, aký sme si vytvorili my Slováci v Srbsku.

Vedúci Galérie SND v Kysáči Michal Madacký podrobnejšie predstavil prácu tejto inštitúcie. Tiež dosahy ich činnosti aj v širšom prostredí.

Ján Agarský zo Starej Pazovy, predseda Komisie pre výtvarnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, predstavil tri ročníky bienále malých výtvarných foriem Korene.

Jozef Klátik, člen organizačného výboru bienále, hovoril o aktualitách. Aj o neblahej situácii v združení výtvarníkov Vojvodiny, ktoré zasadalo práve v ten istý deň a ktorého sa tiež zúčastnil.

Bienále

Omnoho početnejšia návšteva bola na vernisáži štrnástej v poradí kolektívnej výstavy slovenských profesionálnych umelcov v Srbsku v Galérii Zuzky Medveďovej v Petrovci, kde po dvoch rokoch naši umelci prezentovali náčrt svojej aktuálnej tvorby.

Tohto roku na stenách galérie si návštevníci bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku mohli obzrieť práce 27 autorov, čo je azda najväčší počet výtvarníkov od začiatkov tohto podujatia.

Vernisáž Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku zahájila riaditeľka MVS Anna Séčová-Pintírová. Zároveň oznámila aj laureátov cien, ktoré sa pri tejto príležitosti udeľujú

Po odôvodení Jozefa Klátika Cenu Karola Miloslava Lehotského za výtvarný počin, resp. najpovšimnutejšiu výstavu za posledné dva roky odovzdali akademickému maliarovi Jánovi Agarskému zo Starej Pazovy.

Cenu Cyrila Kutlíka za životné dielo pri svojej životnej sedemdesiatke získal akademický sochár zo Starej Pazovy Ján Stupavský. Zdôvodnenie ceny prečítal Vladimír Valentík.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny vyhlásila výkupnú cenu, ktorou získava obrazy do svojej kolekcie. Tohto roku výkupnú cenu získal akademický grafik a maliar Mr. Pavel Čáni.

Bienále po krátkom zdôvodnení expozície kurátorom výstavy V. Valentíkom otvoril Ján Šuľan, predseda Zhromaždenia Báčskopetrovskej obce.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs