Stvorcová vystavuje v Petrovci

20.máj 2018

Stvorcová vystavuje v Petrovci

Noc múzeí v Báčskom Petrovci roztočili samostatnou výstavou obrazov akademickej maliarky Sane Stvorcovej z Kovačice. Výstavu slávnostne otvorili včera večer v Galérii Zuzky Medveďovej, ktorá patrí pod Múzeum vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci.

Noc múzeí

Riaditeľka MVS Anna Séčová-Pintírová na úvod vernisáže objasnila, že 18. mája každý rok je Svetový deň múzeí a 19. mája sa uskutočňuje európska Noc múzeí. Do nej sa už dlhší rad rokov zapojuje aj MVS v Báčskom Petrovci.

Keď ide o našu reprezentačnú ustanovizeň riaditeľka ju bližšie zohľadnila. „MVS je založené roku 2012, ale v rôznych obmenách existuje od roku 1949. MVS v súčasnosti počíta zhruba 5 000 muzeálnych predmetov. Umelecká zbierka počíta 500 predmetov, historická zbierka má vyše 3 000 predmetov a etnologická zbierka má do 1 000 predmetov. Múzeum má na starosti aj najstarší dom v Petrovci z roku 1799. Ten je ako kultúrna pamiatka pod ochranou štátu. MVS sa stará aj o GZM a muzeálne depozity na poschodí budovy Matice. MVS má jedného zamestnanca – riaditeľku a jednu osobu na určitú dobu. Snažíme sa zachovať muzeálnu činnosť, konať digitalizáciu, zbierať materiály, uschovávať ich, uskladňovať a konať ich prezentáciu.“

Výstava

Saňa Stvorcová je mladá výtvarníčka a umelkyňa z Kovačice. Kurátor výstavy Vladimír Valentík prítomným vysvetlil, že Stvorcovej školenie poznačili nové počítačové technológie stvárňovania výtvarného diela. Tie veľmi trefne a funkčne využila pri spracovaní dvoch dominantných motívov jej záujmu. Sú to vlasy v rámci prvého cyklu prác a prehodnocovanie národopisných prvkov, najčastejšie v tvare fotografií, v rámci druhého cyklu prác, ktoré spolu tvoria expozíciu výstavy Stvorcovej výtvarnej tvorby v GZM. Dominantou druhej časti výstavy sú koláže na ručne tkanom plátne s ľudovým ornamentom. K tomu umelecky, po trochy aj ironicky „preukladané“ a akoby s vnútorným autorským prehodnocovaním, Stvorcová podala v cykle Spätné zrkadlo.

Vernisáž svojim spevom spríjemnil Komorný zbor Musica viva.

Výstava Sane Stvorcovej v GZM potrvá do 31. mája 2018.

Saňa Stvorcová

Akademická maliarka Saňa Stvorcová (Pančevo, 1992) základnú školu a gymnázium ukončila v Kovačici. V roku 2010 sa zapísala na výtvarnú akadémiu v Novom Sade. Po ukončení AU v Novom Sade roku 2016 absolvovala dve master štúdiá – kreslenie a maľbu. Prvú samostatnú výstavu mala v roku 2010 v Belehrade. Doteraz sa verejnosti predstavila deviatimi samostatnými a tridsiatimi kolektívnymi výstavami. Od roku 2015 pracuje ako výtvarný pedagóg na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici.

Návštevníkom Noci múzeí včera od 17. hodiny až do 1. hodine po polnoci vo foyeri Slovenského vojvodinského divadla bola sprístupnená aj výstava koláží Zlatka Benku.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs