Súbeh na udelenie štipendií NRSNM žiakom ubytovaným v Žiackom domove GJK v Báčskom Petrovci

20.sep 2017

Na návrh Výboru pre vzdelávanie zo zasadnutia 18. 9. 2017 a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2017, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí stredoškolské štipendiá žiakom ubytovaným v Žiackom domove Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

Podmienky na udelenie štipendií Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny žiakom Žiackeho domova Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci:

  1. má byť žiakom 2., 3., alebo 4. ročníka,
  2. príslušníkom slovenskej národnosti,
  3. navštevovať triedu s vyučovacím jazykom slovenským,
  4. mať dostatočný počet bodov podľa súbehovej listiny, ktorá sa vypracúva na základe prospechu, sociálnych podmienok, aktivity a správania sa na gymnáziu,
  5. má mať prospech najmenej 4,00,
  6. štipendium získavajú prví piati žiaci – za predpokladu, že sú v tom počte zahrnutí štipendisti zo všetkých regiónov: Sriem, Báčka, Banát,
  7. kandidát môže takéto štipendium získať iba dvakrát počas školenia na gymnáziu,
  8. ak dvaja kandidáti majú identický počet bodov, prednosť majú kandidáti z vyšších ročníkov.

 

Na súbeh sa kandidáti prihlasujú len prihláškou (ďalšie doklady sa preberú z archívu gymnázia).

S uchádzačmi bude vykonaný pohovor podľa potreby.

Rozhodnutia o udelení štipendií na desať mesiacov v tvare poplatku za pobyt v žiackom domove, ako i počet štipendií schváli komisia NRSNM.

 

Prihlášky na tlačive zverejnenom na webovej stránke NRSNM zaslať na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Bulevar Mihajla Pupina 1/4

21 000 Nový Sad

Súbeh je otvorený od 20. 9. do 30. 9. 2017

Prihlášky treba odoslať najneskôr 30. septembra 2017 alebo priniesť osobne.

Dodatočné informácie na tel. č.: 021/422-989 alebo na 063/532-989

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs