Súbeh na udelenie štipendií NRSNM žiakom Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici

20.sep 2017

Na návrh Výboru pre vzdelávanie zo zasadnutia 18. 9. 2017 a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2017, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí stredoškolské štipendiá žiakom Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.

Podmienky na udelenie štipendií Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny žiakom Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici:

  1. má byť žiakom 2., 3., alebo 4. ročníka,
  2. príslušníkom slovenskej národnosti,
  3. navštevovať triedu s vyučovacím jazykom slovenským,
  4. má mať prospech najmenej 4,00,
  5. štipendium získavajú žiaci podľa prospechu,
  6. kandidát môže takéto štipendium získať iba dvakrát počas školenia na gymnáziu,
  7. ak dvaja kandidáti majú identický počet bodov, prednosť majú kandidáti z vyšších ročníkov.

Na súbeh sa kandidáti prihlasujú len prihláškou (ďalšie doklady sa preberú z archívu gymnázia).

S uchádzačmi bude vykonaný pohovor podľa potreby.

Štipendiá sa udeľujú na desať mesiacov v tvare poplatku 4.000,00 na účet štipendistu.

 

Prihlášky a potrebné vysvedčenia treba zaslať na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Bulevar Mihajla Pupina 1/4

21 000 Nový Sad

Súbeh je otvorený od 20. 9. do 30. 9. 2017.

Prihlášky treba odoslať najneskôr 30. septembra 2017 alebo priniesť osobne.

Dodatočné informácie na tel. č.: 021/422-989 alebo na 063/532-989.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs