Výzva na Edukačný seminár na podporu rozvoja vokálneho umenia vojvodinskej mládeže

20.sep 2017

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva mladých interpretov slovenskej populárnej hudby, aby sa zapojili do edukačného seminára na podporu rozvoja vokálneho umenia.

Interpretačné dielne týkajúce sa populárnej hudby sa budú konať vo forme teoretických a praktických cvičení spevu a to v niekoľkých blokoch. Speváci tak budú môcť získať vzácne informácie a skúsenosti od našej renomovanej hudobnej odborníčky Dr. Slovenky Benkovej-Martinkovej. Dielne sa budú konať dva dni (dve soboty) v miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov 11. a 18. novembra 2017.

 

Podmienky účasti:

 

– Na seminár sa môžu prihlásiť interpreti od 15 – 25 rokov

– Prihlásiť sa môžu skúsení interpreti, ale aj tí, ktorí majú afinitu k spevu a zatiaľ nemali možnosť prezentovať sa na kultúrno-umeleckých podujatiach

– Prihlásiť sa môžu speváci rôznorodého žánru

 

Náplň práce v dielňach:

 

– Pracovať sa bude za pomoci hudobných podkladov a analyzovať sa budú tri hudobné štýly (populárny – pop/rock, evergreen, jazz, mužská a ženská interpretácia)

– Frekventantom sa poskytne ukážka štýlov na konkrétnych nahrávkach

– Podporovanie kreatívnej samostatnej práce inšpirovanej uvedenými nahrávkami a oslobádzanie sa potreby imitovania

– Základy techniky spevu populárneho žánru

– Frázovanie, improvizácia, teória spevu

 

Účel dielní:

 

– Realizáciou seminára sa znemožní rozširovanie deficitu mladých kvalitných spevákov a podnieti sa skvalitnenie speváckych schopností našej mládeže.

– Úspešní účastníci získajú možnosť zúčastniť sa na 38. Festivale Zlatý kľúč v Selenči 2018.

 – Realizáciou seminára by sa zároveň nadobudla väčšia možnosť zveľadenia hudobnej produkcie festivalu slovenskej populárnej hudby v Selenči Zlatý kľúč a skladieb, ktoré sa na ňom spracúvajú.

– Po ukončení dielní organizátor frekventantom udelí diplom za účasť na seminári

Organizátor účastníkom seminára hradí cestovné trovy a zabezpečuje stravu v deň uskutočnenia  dielní.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním prihlášky na mailovú adresu office@slovackizavod.org.rs najneskôr do 31. októbra 2017.

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs